Rapport Innovatie(s) in Utrechtse verpleeghuizen

08 oktober 2019

Een inventarisatie onder deelnemers aan het Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht.

Stand van zaken rondom innovatie

Het rapport Innovaties in Utrechtse verpleeghuizen is gebaseerd op een inventarisatie onder de 28 deelnemers aan het Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht. Hierin is de leerbehoefte bij alle 28 leden van de Instellingen voor Verpleging en Verzorging in Utrecht (IVVU) gepeild. In het rapport leest u onder andere met welke innovaties ervaring is opgedaan, tot welke resultaten dit heeft geleid, hoe de innovatie is geïmplementeerd en welke lessen er zijn geleerd. U downloadt het rapport hier. Zorgvisie schreef een artikel met een samenvatting en interpretatie van de resultaten.

Het innovatienetwerk is een initiatief van de IVVU en wordt gefinancierd met ontwikkelbudget van Zorgkantoor Utrecht. De inventarisatie is uitgevoerd door Buro Wisselstroom.