Regionale Zorg Academie in Gooi en Vechtstreek

26 augustus 2020

Elf zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio Gooi en Vechtstreek en Almere starten de Regionale Zorg Academie (RZA-GVA).

Regionale Zorg Academie (RZA-GVA)

De Regionale Zorg Academie (RZA-GVA) is een regionaal programma om de uitdagingen op de onderwijs- en arbeidsmarkt binnen de ouderenzorg vanuit een leer- en ontwikkelperspectief aan te pakken. Het programma is opgebouwd uit meerdere deelprojecten die als bouwstenen beschouwd kunnen worden voor de inrichting van een moderne regionale leerfunctie. Daarbinnen is bovendien alle ruimte voor gebruik op maat door de afzonderlijke deelnemende zorgorganisaties.

De RZA-GVA is een initiatief van Amaris Zorggroep, Vivium Zorggroep, Inovum, HilverZorg, Nusantara, LZorg, Leger des Heils, Rosa Spier Huis, De Oude Pastorie, King Arthur Groep en Zorggroep Almere. Utrechtzorg is als regionale samenwerkingspartner actief betrokken bij dit initiatief. Het programma wordt mogelijk gemaakt met behulp van diverse transitiemiddelen.

Programma

Het programma voor de komende tijd ziet er als volgt uit:

  • Fase 1: Ontwikkelen van een regionale leervisie RZA-GVA
  • Fase 2: Ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van een trechtervormig leer- en loopbaanplan Ouderenzorg
  • Fase 3: Ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van gemoderniseerde bij-, na- en herscholing in regio-verband

De Regionale Zorg Academie is, na een zorgvuldige voorbereidingsfase dit voorjaar, deze zomer inmiddels gestart met fase 1 van het programma. Tijdens de Summerschool ‘Mount Vision’ ontwikkelen de deelnemers in een interactieve leerreis met 8 webinars een regionale leervisie en een set aan bouwstenen voor inrichting van de RZA-GVA. Bouwstenen die naar eigen inzicht en op maat ook ingezet kunnen gaan worden binnen de eigen zorgorganisatie(s).

Bekijk ook de website van de RZA-GVA. Wilt u meer informatie weten over deze aanpak en haar mogelijkheden? Neem dan contact op met Jan Joosten of Natascha Kalkman via jjoosten@utrechtzorg.net of nkalkman@utrechtzorg.net.