- shutterstock_260098067.jpg

RegioPlus en RegioCoöp samen verder

09 januari 2020

Stichting RegioPlus en coöperatie RegioCoöp gaan samen verder als coöperatie RegioPlus.

RegioPlus en RegioCoöp samen verder

Op 17 december zetten Johan Brongers en Irene Vriens namens stichting RegioPlus, en Leon Lemeer en Jelle Boonstra namens coöperatie RegioCoöp, hun handtekening om de samenvoeging van beide organisaties te bekrachtigen. De twee organisaties gaan per 1 januari 2020 samen verder als coöperatie RegioPlus. Met deze nieuwe organisatie kunnen de regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn hun opgave voor de komende jaren nog beter en slagkrachtiger vormgeven.

RegioPlus en RegioCoöp zijn beiden samenwerkingsverbanden van de veertien regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn. Hun missie is het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor deze grootste sector in Nederland. Met het urgenter worden van de arbeidsmarktproblematiek, breidde de afgelopen jaren het aantal programma’s zich uit in aantal en omvang. Daarmee nam de complexiteit van de interne organisatie toe. Tegelijk groeide de behoefte om vanuit de maatschappelijke opgave en rol verder te professionaliseren en de organisatie in te richten volgens de laatste inzichten van ‘good governance’. Dit heeft nu geleid tot de oprichting van coöperatie RegioPlus.

Veertien regionale werkgeversorganisaties

De nieuwe coöperatie RegioPlus kent een verenigingsstructuur met als leden de veertien regionale werkgeversorganisaties, waaronder Utrechtzorg. Jelle Boonstra is benoemd als directeur-bestuurder. Ook werd de Raad van Commissarissen benoemd, dit zijn Linda Boot (voorzitter), Toon Corver, Beatrix van Emmerik, Edwin ten Holte en Hans du Prie.