Save the date: Werkconferentie "Samen zorgen voor de toekomst"

20 juli 2021

Save the date!

Op 11 november organiseert Utrechtzorg de werkconferentie “Samen zorgen voor de toekomst” voor bestuurders en HR-managers van deelnemende organisaties en onderwijs uit de regio. Een dag waarop we u willen inspireren, prikkelen en vooral ook in de actiestand willen zetten. Om zo samen de eerste stappen te zetten op weg naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Om deze stappen te kunnen zetten zullen we samen anders moeten gaan denken en doen. De centrale vraag tijdens de conferentie is dan ook: hoe kunnen we de houdbaarheidsdatum van de Nederlandse gezondheidszorg verlengen, nu die onder druk staat door de toenemende zorgvraag en de schaarste aan personeel en middelen? Hoe zorgen we nu samen voor de toekomst?

Blik op de toekomst

We realiseren ons: dit is geen vraag die eenvoudig te beantwoorden is. We willen u op deze dag dan ook verschillende puzzelstukken aanreiken. Zo zal een inspirerende spreker een doorkijk geven naar de toekomstige ontwikkelingen in de zorg. Hoe ziet de zorg eruit? Wat is de rol van zorgtechnologie hierin? Welke nieuwe rollen en vaardigheden worden er van zorg professionals verwacht? Hoe zien goed leiderschap en werkgeverschap er in de toekomst uit?

Tijdens panelgesprekken en werksessies horen we graag welke ideeën u hierover heeft en met welke puzzelstukken u concreet aan de slag wilt gaan. Tijdens interactieve sessies gaan we u vragen om uw praktisch inzicht en creativiteit aan te spreken.

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

11 november is de dag…waarop we graag samen met u duurzame verbindingen willen leggen! Een dag waarin we graag samen met u willen kijken naar de toekomstige realiteit. Wij beloven u een dag vol met inspiratie, realiteitszin, discussie, humor en actie!

Bent u erbij op 11 november om samen de eerste stappen te zetten naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt? U ontvangt na de zomer een uitnodiging.