Slimmer verantwoorden binnen SectorplanPlus

16 juli 2019

Subsidie en administratieve last beter in balans.

SectorplanPlus

Bemoedigend en gewoon ook echt nodig in onze overbelaste gezondheidszorg: een subsidiepot voor opleidingen training van nieuwe medewerkers. Het SectorplanPlus is een meerjarig project (2017-2021) waarvoor het ministerie van VWS enkele honderden miljoenen euro beschikbaar heeft gesteld. Geld dat bedoeld is om extra beroepskrachten op te leiden, om zo in de personeelstekorten te kunnen voorzien. Voor het grootste deel van de subsidiegelden gaat dat goed. Maar wat als de deelnemende instellingen de verantwoording van de subsidies voor maatwerk opleidingsactiviteiten als lastig en omslachtig ervaren en er soms zelfs vanaf zien? Welke opties zijn er om dit eenvoudiger te maken? Kan het, ook voor toekomstige regelingen, niet eenvoudiger, slimmer en anders?

Tweedaagse sessie

Op 19 en 20 juni zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), RegioCoöp, enkele vertegenwoordigers van de regionale werkgeversorganisaties, EY en diverse zorgorganisaties uit alle branches in Zorg en Welzijn daarom bij elkaar gekomen voor de tweedaagse sessie ‘Anders en Slimmer verantwoorden SectorplanPlus’.

Lees hier verder over wat er zoal is besproken en welke mogelijkheden verder worden onderzocht om de administratie voor SectorplanPlus te vereenvoudigen.

Lees ook het startverhaal over de aanleiding, het doel en de bedoeling van de tweedaagse.

Meer informatie

Heeft u vragen over het SectorplanPlus? Neem dan contact op met Ton van Soest, projectleider SectorplanPlus, telefoon: 06-20842724, email: tvansoest@utrechtzorg.net. Gabriëlle Peereboom, projectmedewerker Sectorplanplus, telefoon: 030-6340808, email: gpeereboom@utrechtzorg.net.