Stand van zaken SectorplanPlus

26 juni 2018

Een update over het SectorplanPlus.

Tweede tijdvak

Vanaf 1 mei tot en met 15 juni was het mogelijk om een aanvraag in te dienen in het kader van het tweede tijdvak van de subsidieregeling SectorplanPlus. Voor dit tweede tijdvak is door het Ministerie van VWS opnieuw € 80 miljoen beschikbaar besteld. Na de sluiting van het tweede tijdvak lijkt er sprake van een geringe overtekening van het beschikbare budget. De komende weken worden de aanvragen beoordeeld door de regionale werkgeversorganisaties, waaronder Utrechtzorg.

De voor tijdvak twee ingediende aanvragen zullen, nadrukkelijker dan in het eerste tijdvak, moeten bijdragen aan het behalen van de doelen die in de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT's) zijn opgesteld. Daarnaast dienen SectorplanPlus-deelnemers in de verpleeghuiszorg hun opleidingsplan voor te leggen aan het eigen zorgkantoor, zodat deze laatste een schriftelijk advies kan afgeven. Het format voor dit advies ontvangen de SectorplanPlus-deelnemers per email bij de definitieve goedkeuring van hun aanvraag.

Begin augustus zal VWS een besluit nemen over de subsidietoekenning. De aanvragers zullen vervolgens via Utrechtzorg en de andere betrokken werkgeversorganisaties worden geïnformeerd over het voor hen gereserveerde bedrag.

Naar verwachting begin september zullen de projectovereenkomsten voor het tweede tijdvak worden opgesteld en verstuurd. Deze zullen, identiek aan de procedure in het eerste tijdvak, door de bestuurder/tekenbevoegde van de aanvrager moeten worden ondertekend en daarna geüpload in het verantwoordingsportal, zodat de financiële verantwoording voor het tweede tijdvak een aanvang kan nemen.

Verantwoording eerste tijdvak

De verantwoording van het eerste tijdvak is reeds mogelijk sinds 11 juni jl. In het Normenkader in de Handleiding is aangegeven welke documenten per ingediend opleidingstraject dienen te worden aangeleverd om daadwerkelijk van de SectorplanPlus-subsidie gebruik te kunnen gaan maken.

Voor meer nieuws en informatie raden wij u aan de website www.sectorplanplus.nl en het Twitter account van SectorplanPlus (@sectorplanplus) in de gaten te houden.

Mocht u specifieke vragen hebben over het SectorplanPlus, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met Utrechtzorg via 030-6340808. Ton van Soest (projectleider) en Gabriëlle Peereboom staan u graag te woord. Mailen via tvansoest@utrechtzorg.net of gpeereboom@utrechtzorg.net kan natuurlijk ook.