Studenten MBO Utrecht waardevol in de wijk

15 mei 2019

Het leren van studenten bij MBO Utrecht heeft ook opbrengst voor de wijk!

Student, Samen en Samenleving

MBO Utrecht heeft het 3S/B-model gelanceerd. Dat staat voor alle vormen van beroepsonderwijs waarin de uitgangspunten: Student, Samen en Samenleving centraal staan. Dit model is het resultaat van een traject waarbij stakeholders uit Utrecht ZuidWest in gesprek met drie academies van MBO Utrecht (Zorg, Welzijn en Sport) hebben verkend op welk manier samenwerking plaats kan vinden binnen de wijk. Dit proces is begeleid vanuit Utrechtzorg en de focus ligt op (samen) leren in de context van de wijk in de vorm van projecten.

Studenten ondersteunen wijk

Op die manier is het leren van studenten niet alleen van waarde voor de student zelf, maar ook voor organisaties, professionals, cliënten en andere wijkbewoners. Een voorbeeld van een project is het Wijkproject Griepepidemie, waarin studenten van de Zorgacademie onder begeleiding van wijkverpleegkundigen cliënten ondersteunen met mantelzorgtaken. Zo zijn tijdens de griepgolf cliënten in de wijk extra bezocht door deze studenten. En omdat uit de evaluatie bleek dat het project door alle partijen positief is ervaren wordt het project gecontinueerd, en is het niet meer alleen ter ondersteuning tijdens de griepgolf.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit initiatief? Neem dan contact op met Astrid Schat, Projectleider Onderwijsontwikkeling Utrechtse Zorgacademie (a.schat@mboutrecht.nl of 030 281 51 00).

*Studenten van MBO Utrecht in actie in de wijk*