Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)

07 april 2021

De Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) is vanaf mei 2021 aan te vragen.

Subsidieregeling

Verleent uw zorgorganisatie wijkverpleging volgens de Zorgverzekeringswet? En wilt u bijdragen aan meer tijd voor zorg, betere zorg en meer werkplezier in de wijkverpleging? Dan is de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) misschien iets voor uw zorginstelling.

De SOW geeft uw organisatie een financieel steuntje in de rug om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten. Dit kan eventueel in samenwerking met zzp’ers die wijkverpleging verlenen en ketenpartners als huisartsen en gemeenten. Voorbeelden van projecten zijn projecten gericht op meer samenwerking, minder administratieve lasten en meer intervisie en collegiale toetsing. De SOW biedt subsidie die u deels kunt gebruiken om personeel vrij te maken en externe capaciteit en deskundigheid in te huren.

Meer informatie

Het budget voor 2021 en 2022 voor deze regeling is in totaal € 114 miljoen. U kunt per activiteit minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000 aanvragen. U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 3 mei tot en met 30 juni 2021. Meer informatie vindt u op de website van de RVO. Wilt u een aanvraag voor de SOW indienen? Dan kunt u nu alvast de Quickscan invullen.