Terugblik bijeenkomst verzuim

26 augustus 2020

Een terugblik op onze bijeenkomst rondom verzuim ten tijde van crisis.

Verzuim ten tijde van crisis

Medio juli organiseerde Utrechtzorg een digitale bijeenkomst rondom verzuim ten tijde van crisis. Het animo bleek groot.

Diverse branches waren vertegenwoordigd, waaronder ziekenhuis, gehandicaptenzorg, VVT, UWV/gemeente en huisartsen. Tijdens de bijeenkomst besproken we thema's als het verzuimproces, verzuimredenen, de te verwachten verzuimpiek na de coronadrukte en best practices. Van deze bijeenkomst is een geanonimiseerd visueel verslag gemaakt. Dat kunt u hier downloaden.

Meer informatie? Neem dan contact op met Gwendolyn den Besten via gdenbesten@utrechtzorg.net.