Terugblik: De zorgprofessional van de toekomst

02 juni 2021

Zorgen voor de toekomst

Hoe kunnen we in de toekomst goede zorg blijven bieden, terwijl de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar groter wordt? Elf VVT-organisaties werkten het afgelopen halfjaar in 6 online bijeenkomsten samen aan het antwoord op deze vraag, waarbij werd gefocust op de zorgprofessional van de toekomst. Welke competenties worden verwacht van deze professional, welke sociale innovaties zijn er mogelijk, en welke (zorg)technologische ontwikkelingen verwachten we?

Een verkenning van toekomstige trends in de ouderenzorg markeerde eind 2020 een inspirerende en enthousiaste start met veel interactie, herkenning en stof tot nadenken voor de deelnemende organisaties: Amaris Zorggroep, Beweging 3.0, Warande, ZorgSpectrum, Zorggroep De Vechtstreek, AxionContinu, Bartholomeus Gasthuis, Lyvore, ISZ De Brug, De Bilthuysen en De Koperhorst.

Het doel van het programma was het formuleren van een visie op de toekomstbestendige zorgprofessional, gecombineerd met concrete handvatten voor borging in beleid en jaarplannen.

Inhoud programma

Het team van FWG Progressional People met Geertje van de Ven, Barbara de Jong, Onno Verbaas en Floortje Schiks nam de deelnemers de afgelopen maanden mee op een interactieve ervaringsreis langs ontwikkelingen in de ouderenzorg, vier toekomstscenario’s, het strategische formatiebestand, toekomstige functies en competenties. Aan de hand van ingebrachte casuïstiek en thema’s van de deelnemers werd vervolgens bepaald hoe te komen van ‘gap’ naar ‘step’. Dit resulteerde in een visie en een opzet voor een plan van aanpak langs drie thema’s:

  • Loopbaanontwikkeling
  • Regelruimte en autonomie
  • Ontwikkelmogelijkheden

De deelnemers werden uitgedaagd om vanuit de verschillende aangereikte perspectieven invulling te geven aan het plan van aanpak met als vertrekpunt de huidige situatie van de organisatie. Daarmee werd het een realistische toekomstverkenning waarbij elke deelnemende organisatie een plan van aanpak formuleerde met een hoofdrol voor de zorgprofessional van de toekomst.

Meer informatie

Om ook in de toekomst goede zorg te kunnen bieden is het zaak om nu aan de slag te gaan met de invulling van die toekomst. Aan de hand van deze reeks waarin de zorgprofessional van de toekomst centraal stond, werd duidelijk dat elke organisatie alle ervaring, kennis, expertise en informatie in huis heeft om een start te maken. Met dat inzicht en de gemaakte plannen kunnen we terugkijken op een geslaagd traject.

Dit traject is mogelijk gemaakt door het Zorgkantoor Zilveren Kruis in het kader van het project Digitale vaardigheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Joosten via jjoosten@utrechtzorg.net.