Update SectorplanPlus

03 mei 2018

Onderstaand treft u belangrijke informatie aan over het tweede tijdvak van het SectorplanPlus.

De data die in dit bericht worden genoemd wijken af van de data die op onze bijeenkomsten op 16 en 19 april aan u zijn doorgegeven!

Tweede tijdvak

Om deel te kunnen nemen in het 2e tijdvak is het indienen van een aanvraag noodzakelijk. Een aanvraag kan worden ingediend van 15 mei 2018 tot en met 15 juni 2018. Vanaf 1 mei 2018 tot 15 mei 2018 kunnen aanvragers zich alvast registreren (account aanmaken), de basisgegevens invullen en kennisnemen van het Programma van Eisen (zie bijlage). Arbeidsorganisaties (aanvragers) die zich reeds in het 1e tijdvak hebben geregistreerd kunnen direct inloggen en enkele basisgegevens controleren en aanvullen.

Opleidingstrajecten aangevraagd in het 2e tijdvak dienen tussen 1 mei en 31 december 2018 van start te gaan. Voor het tweede tijdvak is € 80 miljoen euro beschikbaar, wederom op basis van cofinanciering. De aanvragen zullen, nadrukkelijker dan in het eerste tijdvak, moeten bijdragen aan het behalen van de doelen die in de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten gesteld zijn.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Gabriëlle Peereboom, projectmedewerker of Ton van Soest, projectleider Subsidies en Opleiden op 030-6340808.