Update SectorplanPlus

30 mei 2018

Onderstaand treft u belangrijke informatie aan over het tweede tijdvak van het SectorplanPlus.

Tweede tijdvak

Nog tot en met 15 juni 2018 kunnen organisaties hun werknemers aanmelden voor het tweede tijdvak van de subsidieregeling SectorplanPlus. Dit betreft medewerkers die met hun opleiding of training starten in de periode van 1 mei tot en met 31 december 2018, en waarbij sprake is van opleidingsprojecten die zijn gericht op scholing van nieuwe instroom, het scholen van met ontslag bedreigde werknemers, en opleidingen tot praktijk- of werkbegeleiders. Medewerkers die starten met een geaccepteerde CREBO-opleiding (BBL) of CROHO-opleiding (HBO Duaal) kunnen uiteraard ook aan het tweede tijdvak deelnemen.

Impuls aan opleidingsbeleid

Utrechtzorg roept alle instellingen op waar mogelijk gebruik te maken van deze mogelijkheid om een impuls te geven aan het eigen opleidingsbeleid. Het Ministerie van VWS heeft namelijk recent bekend gemaakt het totaalbedrag aan subsidies ten behoeve van dit tijdvak te verhogen van € 40 miljoen naar liefst € 80 miljoen. Tevens is besloten om het aantal tijdvakken terug te brengen van 6 naar 4. Tijdvak 3 heeft betrekking op het kalenderjaar 2019, en tijdvak 4 op kalenderjaar 2020. Het totale budget (€ 320 miljoen) en de looptijd (tot 31 december 2021) van het SectorplanPlus als geheel blijven daarbij onveranderd.

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)

Met ingang van het tweede tijdvak is een vereiste dat de aanvraag bijdraagt aan het behalen van de doelen zoals vermeld in het RAAT (Regionale Actieplan Aanpak Tekorten) van uw regio. Meer informatie over de RAAT's kunt u hier vinden.

Projectovereenkomsten

Ten behoeve van de verantwoording van de in het eerste SPP-tijdvak gestarte opleidingen en trainingen, zijn rond 10 mei jl. door Utrechtzorg per post de projectovereenkomsten aan de betreffende deelnemers gezonden. Het uploaden van deze ondertekende overeenkomst is een voorwaarde om de benodigde documenten ter verantwoording te kunnen aanleveren, en daarmee aanspraak op de gereserveerde subsidie te kunnen maken. In het zogeheten Normenkader van het Handboek, na inlog te vinden onder het tabblad Downloads op www.sectorplanplus.nl, staat uitgebreid beschreven welke documenten dit per activiteit betreft.

Mocht u vragen hebben over (het vervolg van) het SectorplanPlus, dan kunt u contact opnemen met Gabriëlle Peereboom en Ton van Soest (030 – 634 0808).