Update SectorplanPlus

24 oktober 2018

Lees de update over het SectorplanPlus met informatie over o.a. het derde tijdvak.

Verhoging beschikbare middelen

Eind september heeft het ministerie van VWS aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat de beschikbare middelen voor het tweede tijdvak van SectorplanPlus worden verhoogd van 80 miljoen euro naar 90 miljoen euro. Hiermee zijn voldoende middelen beschikbaar om alle opleidingstrajecten in dit tijdvak te kunnen honoreren. Alle deelnemers aan het tweede tijdvak zijn hierover inmiddels geïnformeerd door middel van een email die door RegioCoop/Shared Service Center vanuit het portal van SectorplanPlus is verzonden.

Projectovereenkomsten tweede tijdvak

Eind deze maand zullen de projectovereenkomsten voor alle opleidingstrajecten in het tweede tijdvak worden verstuurd. Utrechtzorg verzendt deze per post in tweevoud aan de bij ons bekende tekenbevoegden van de deelnemende zorginstellingen. De ondertekende projectovereenkomsten dienen aansluitend vanaf 1 november a.s. te worden geüpload in het dan vernieuwde SectorplanPlus-portal. Zodra de overeenkomst is goedgekeurd door de projectleider SectorplanPlus van Utrechtzorg is er officieel sprake van deelname aan het tweede SectorplanPlus-tijdvak en kan, indien gewenst, een start worden gemaakt met het verantwoorden van de verschillende opleidingsactiviteiten, die voor subsidie in aanmerking komen.

Bevoorschotting eerste tijdvak

Voor de activiteiten in het eerste tijdvak zal in december voor de eerste maal worden bevoorschot. Hiervoor is de peildatum 31 oktober 2018 vastgesteld. Alle door de zorginstellingen op die datum geüploade documenten zullen in de maand november door het Shared Service Center worden beoordeeld en worden goed- dan wel afgekeurd. Indien een deelnemer aan alle verantwoordingsvereisten voldoet, zal in eerste instantie 75% van het subsidiabele bedrag worden uitbetaald door de regionale werkgeversorganisaties, waaronder Utrechtzorg. Indien de datum van 31 oktober a.s. voor een zorginstelling te snel komt, om de juiste, volledig ingevulde documenten te uploaden, dan is er over drie maanden de volgende gelegenheid. Bevoorschotting zal namelijk vier keer per jaar worden gerealiseerd.

Start derde tijdvak

Inmiddels starten landelijk ook de voorbereidingen voor het derde tijdvak van het SectorplanPlus. VWS heeft bekend gemaakt dat de aanmelding in het portal hiervoor zal moeten plaatsvinden tussen 1 en 20 december a.s. De opleidingen, die subsidiabel kunnen worden gemaakt met betrekking tot dit tijdvak, dienen aan te vangen in het kalenderjaar 2019, dus tussen 1 januari en 31 december 2019.

Bijeenkomst

Utrechtzorg organiseert voor alle deelnemers aan het eerste en/of tweede SectorplanPlus-tijdvak en andere geïnteresseerden een informatiebijeenkomst inzake dit derde tijdvak op woensdag 28 november a.s. van 13:00 tot 15:00 uur bij GGz Centraal in Amersfoort. Ook zullen hierbij de bijzonderheden van het vernieuwde portal aan bod komen. Lees hier meer over deze bijeenkomst.

Mocht u vragen hebben over het SectorplanPlus, dan kunt u altijd contact opnemen met Utrechtzorg via 030-6340808. Projectleider Ton van Soest en Gabriëlle Peereboom staan u graag te woord. Mailen via tvansoest@utrechtzorg.net of gpeereboom@utrechtzorg.net kan natuurlijk ook.