Update SectorplanPlus: april 2021

28 april 2021

De stand van zaken rondom het SectorplanPlus in april 2021.

Updates eerdere tijdvakken

Tijdvak 1 wordt gesloten. Tot 22 mei heeft u nog de mogelijkheid om afgekeurde documenten te herstellen. Daarna is tijdvak 1 definitief dicht. Voor tijdvak 2 is 1 mei aanstaande de deadline voor het definitief indienen van alle registraties.

Projectovereenkomst tijdvak 4

Er zijn nog steeds organisaties die nog geen projectovereenkomst hebben geüpload in de portal. Na 1 mei worden de projecten voor tijdvak 4 waar nog geen projectovereenkomst voor is geüpload op vervallen gezet. Aanspraak maken op subsidie voor tijdvak 4 is dan niet meer mogelijk.

Document behoud tijdvak 4

Maakt u gebruik van de mogelijkheid "behoud" en heeft u het verantwoordingsdocument nog niet aangeleverd? Dan willen we u vragen om dit direct te doen (de deadline was 1 april), of uitstel aan te vragen bij Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net.

Prestatie-eenheden

Uit controles blijkt dat er vooralsnog weinig gebruik wordt gemaakt van de prestatie-eenheden. Deze mogelijkheid is in het leven geroepen om u een administratieve lastenverlichting te geven. Bij prestatie-eenheden is de verantwoordingslast namelijk teruggebracht tot twee documenten (een loonstrook en een prestatieverklaring). De subsidie wordt vervolgens berekend op basis van vastgestelde normtarieven, de werkelijke duur van de opleiding/ training en de omvang van de groep (aantal deelnemers). Prestatie-eenheden bieden als voordeel dat er aanzienlijk minder bewijslast nodig is. Maak dus gebruik van deze kans!

Verder gelden de volgende voorwaarden bij prestatie-eenheden:
• Alleen in tijdvak 4;
• Voor activiteiten C2, D en E;
• Niet mogelijk bij een kleine aanvragen (< 15K), deze kennen een eigen verantwoordingsregime;
• Combinatie van interne en externe docentkosten is niet mogelijk;
• Meerdere docenten opvoeren is niet mogelijk;
• De subsidie wordt gebaseerd op vaste norm uurtarieven.

Muteren van kostensoorten na aanmaken van een registratie is niet mogelijk. Kiest u dus voor werkelijke kosten (en dus meer bewijslast, maar mogelijk ook een hoger subsidiebedrag), dan kunt u deze niet wijzigen naar prestatie-eenheid (met beperkte bewijslast, maar mogelijk een lager subsidiebedrag) en andersom.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde zaken, of andere vragen rondom het SectorplanPlus, dan kunt u altijd contact opnemen met Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net.