Update SectorplanPlus Augustus

30 augustus 2018

Lees de update om op de hoogte te zijn van de nieuwste informatie rondom het SectorplanPlus.

Subsidiebedragen

In de eerste week van september zal het Ministerie van VWS de (gereserveerde) subsidiebedragen voor de deelnemers aan het tweede tijdvak van de subsidieregeling SectorplanPlus vaststellen. Via een email worden deze bedragen vervolgens door Utrechtzorg bekendgemaakt aan de SectorplanPlus-contactpersonen in onze arbeidsmarktregio’s.

Verantwoording eerste tijdvak

Alle deelnemers aan het eerste tijdvak kunnen inmiddels actief gaan starten met het verantwoorden van de (goedgekeurde) activiteiten A t/m E. Voor een correcte verantwoording dient het Normenkader gehanteerd te worden, dat is opgenomen in het Handboek Projectadministratie. Voor vragen aangaande de verantwoording kunnen deelnemers vanaf heden terecht bij het team van het Shared Service Center (SSC) van SectorplanPlus. Het SSC is te bereiken via ssc@regiocoop.nl en via 088-0182830.

Projectovereenkomsten tweede tijdvak

Wat later dan eerder aangegeven zullen aansluitend de bijbehorende projectovereenkomsten voor dit tweede tijdvak naar de deelnemers worden verzonden. Naar verwachting zal dit rond 1 oktober a.s. gaan geschieden. De procedure betreffende het retourneren en uploaden van de overeenkomst blijft hetzelfde als in het eerste tijdvak. Overigens hebben nog niet alle deelnemers aan het eerste tijdvak hun projectovereenkomst ondertekend en ingevoerd in het SectorplanPlus-webportal. De deadline om deze overeenkomst te uploaden is 14 september aanstaande. Let op: opleidingsprojecten waarvan de projectovereenkomst dan nog ontbreekt, worden geannuleerd en verwijderd uit het portal.

Derde en vierde tijdvak

Eind dit jaar zal de inschrijving voor het derde tijdvak (met start opleidingen tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2020) gaan starten. Zodra hier meer over bekend is, zullen alle deelnemers aan het eerste en tweede tijdvak hierover nader geïnformeerd worden. Ook zal RegioCoop (in overleg met VWS) hierover regelmatig aankondigingen doen op de website www.sectorplanplus.nl.

Het vierde en laatste tijdvak binnen SectorplanPlus tenslotte heeft betrekking op alle goedgekeurde opleidingen en trainingen, die zullen aanvangen in het kalenderjaar 2020. Wij raden u aan uw opleidingsprogramma (waar mogelijk en zinvol), hierop af te stemmen.

Mocht u vragen hebben over het SectorplanPlus, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Utrechtzorg via 030-6340808. Projectleider Ton van Soest en Gabriëlle Peereboom staan u graag te woord. Mailen via tvansoest@utrechtzorg.net of gpeereboom@utrechtzorg.net kan natuurlijk ook.