Update SectorplanPlus: augustus 2021

23 augustus 2021

De stand van zaken rondom het SectorplanPlus in augustus 2021.

Tijdvak 4

Heeft u op dit moment in tijdvak 4 een actieve aanvraag lopen? Om het door het ministerie van VWS beschikbaar gestelde budget optimaal te kunnen benutten, is binnen tijdvak 4 de mogelijkheid gecreëerd om elders vrijgevallen budget te herverdelen onder de aanvragers. Dit betekent dat, indien u verwacht meer activiteiten te realiseren dan u heeft aangevraagd, u deze activiteiten mogelijk alsnog kunt opvoeren binnen het SectorplanPlus.

Deze herverdeling wordt in een aantal rondes uitgevoerd, zodat budget dat richting het einde van het SectorplanPlus vrijvalt, alsnog kan worden ingezet. Voor de eerste ronde wordt deze zomer opgehaald welke organisaties hun subsidiereservering wensen te wijzigen. We verwachten begin oktober hierover uitsluitsel te geven. Hieronder leest u wat u hiervoor moet doen. Het volledige bericht vindt u hier.

Verzoek en werkwijze

Indien u in het vierde tijdvak verwacht meer activiteiten te realiseren dan binnen uw aanvraag past, of indien u tegenvallende resultaten heeft en verwacht uw aanvraag niet volledig te benutten, verzoeken we u om dit aan te geven.

Hoe doet u dit?

In de portal is een knop toegevoegd waarmee u aangeeft dat u een wijziging in uw aanvraag verwacht. Wanneer u deze knop aanklikt, staat u bij ons geregistreerd als geïnteresseerde. Utrechtzorg ontvangt hierover een bericht en zal contact met u opnemen. U hoeft verder niets te doen.

Waar vindt u deze knop?

De knop kunt u terugvinden in de ‘Opleidingsgegevens’ op uw accountpagina. Het gebruik van deze knop en de bijbehorende afbeeldingen kunt u terugvinden in een korte instructie. Deze instructie is ook de bekijken op de pagina 'Downloads' onder de kop 'Overige'.

Wanneer neemt de regionale projectleider contact met mij op?

De regionale projectleider neemt z.s.m. contact met u op. In verband met de zomervakanties kan dit wat langer duren, maar uiterlijk 20 september 2021 moet de regionale projectleider contact met u hebben opgenomen.

De deadline voor het ‘indrukken’ van de knop staat op 13 september 2021. Uiterlijk een week later (20 september) moet er contact zijn geweest tussen u en uw regionale projectleider. Op basis van de beschikbare ruimte in het budget wordt uiterlijk 4 oktober 2021 uitsluitsel gegeven over de ingediende verzoeken.

NB. Het is – net zoals bij de oorspronkelijke aanvraag voor tijdvak 4 – niet mogelijk om het plafond van €2 miljoen per aanvraag te overschrijden.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde zaken, of andere vragen inzake SectorplanPlus, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net.