- shutterstock_218235040_s.jpg

Update SectorplanPlus: december

18 december 2019

De stand van zaken rondom het SectorplanPlus in december 2019.

Stand van zaken Sectorplanplus december 2019

Het vierde (en tevens laatste!) tijdvak van SectorplanPlus komt er nu snel aan. Dit tijdvak heeft betrekking op alle opleidingen en trainingen die in de kalenderjaren 2020 en 2021 starten, en die daarnaast aan de overige eisen voldoen. Tijdvak 4 kent dus een looptijd van 2 jaar voor wat betreft het startmoment. Het is dan ook voor een deelnemende zorginstelling zaak intern e.e.a. goed voor te bereiden, zodat men zichzelf niet te kort doet. In twee jaar kunnen er immers heel wat opleidingen worden aangevangen binnen de eigen organisatie en een groot deel hiervan kan subsidiabel (blijken te) zijn op grond van SectorplanPlus. Het budget voor deze periode is initieel € 130 miljoen. VWS verwacht in april 2020 bekend te kunnen maken wat de gereserveerde bedragen per deelnemende organisatie zijn.

Aanmelden voor dit vierde tijdvak kon al vanaf 2 december jl. en is nog mogelijk tot vrijdag 20 december a.s. om 23:59 uur. Dus mocht u nog een aanvraag willen indienen, dan dient dat op zeer korte termijn te gebeuren!

Derde tijdvak

Alle aan het derde tijdvak deelnemende zorginstellingen is via de portal verzocht om een projectovereenkomst per opleidingsproject voor dit derde tijdvak te gaan genereren. Deze dient uiterlijk 31 januari a.s. te zijn geüpload in de portal. Ondertekend door de binnen SectorplanPlus bekende tekeningsbevoegde en voorzien van een Uittreksel KvK (niet ouder dan 1 augustus 2018) en (optioneel) de Jaarrekening 2017 van de eigen organisatie. Zodra de projectovereenkomst van het derde tijdvak is goedgekeurd kan de zorginstelling aanspraak gaan maken op de gereserveerde subsidiegelden. Mits uiteraard voldaan is aan de bekende verantwoordingsverplichtingen.

Projectteam Utrechtzorg

Projectleider SectorplanPlus Ton van Soest van Utrechtzorg neemt binnenkort afscheid van deze regionale werkgeversorganisatie en gaat de vergelijkbare functie invullen bij WGV Zorg en Welzijn. Op dit moment is nog niet bekend wie zijn opvolger wordt. Zodra hier duidelijkheid over bestaat zullen alle contactpersonen daarover per email worden geïnformeerd. Tot die tijd blijft Ton het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen.

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde zaken, of andere vragen inzake SectorplanPlus, dan kunt u contact opnemen met Utrechtzorg via 030-6340808. Projectleider Ton van Soest en Gabriëlle Peereboom staan u graag te woord. Mailen via tvansoest@utrechtzorg.net of gpeereboom@utrechtzorg.net kan uiteraard ook.