Update SectorplanPlus: derde tijdvak

27 november 2018

De meest recente informatie over het SectorplanPlus.

Start derde tijdvak

Vanaf maandag 3 december a.s. kunnen gekwalificeerde zorgorganisaties voor het derde tijdvak van SectorplanPus subsidie aanvragen voor het opleiden van medewerkers. Deze opleidingen moeten een bijdrage leveren aan de aanpak van de tekorten op de regionale arbeidsmarkt. Daartoe moeten ze gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde medewerkers, om- of opscholing binnen de organisatie via gekwalificeerde scholing of de scholing van praktijkbegeleiders.

Het derde tijdvak loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 21 december 2018.
De opleidingen, waarvoor subsidie binnen het derde tijdvak wordt aangevraagd, dienen te starten in het kalenderjaar 2019. Voor dit tijdvak is in totaal minimaal € 95 miljoen beschikbaar gesteld door het Ministerie van VWS.

Op basis van alle aanvragen in geheel het land, de beoordeling en het beschikbare budget vindt de toekenning plaats. Partijen streven naar een afhandeling hiervan op uiterlijk 15 februari 2018, zodat de subsidietoekenning in de tweede helft van februari bekend kan worden gemaakt.

Wijzigingen

In het derde tijdvak hoeven verpleeghuizen hun aanvraag, in tegenstelling tot in tijdvak twee, niet meer van tevoren ter advies voor te leggen aan het Zorgkantoor. Daarmee komt het adviesrapport te vervallen. Wel wordt achteraf getoetst of de ingediende opleidingsprojecten voor dit tijdvak in lijn zijn met het Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg.

Andere wijzigingen ten aanzien van het tweede tijdvak twee zijn de toevoeging van oriëntatiebanen, waardoor werkgevers die ter oriëntatie werknemers aannemen hier ook subsidie voor aan kunnen vragen, een aantal nieuwe opleidingen dat is toegevoegd, en een verfijning van opleidingen die betrekking hebben op het trainen en opleiden van deelnemers middels langdurige trajecten.

Meer informatie

Het volledige Programma van Eisen voor tijdvak 3 is te vinden op www.sectorplanplus.nl. Hier is ook veel andere algemene informatie over deze subsidieregeling te vinden.

Mocht u specifieke vragen hebben over SectorplanPlus, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Utrechtzorg via 030-6340808. Projectleider Ton van Soest en Gabriëlle Peereboom staan u graag te woord. Mailen via tvansoest@utrechtzorg.net of gpeereboom@utrechtzorg.net kan natuurlijk ook.