Update SectorplanPlus: februari 2021

22 februari 2021

De stand van zaken rondom het SectorplanPlus in februari 2021.

Projectovereenkomst vierde tijdvak

De deadline voor het inleveren van de projectovereenkomst voor het vierde tijdvak is inmiddels verstreken. Nog niet alle organisaties hebben deze projectovereenkomst gegenereerd en geüpload. Wij willen u met klem vragen, mocht u dit nog niet gedaan hebben, dit voor 1 maart te doen. Pas als de getekende projectovereenkomst geüpload is, kan er aanspraak gemaakt worden op de bevoorschotting welke na verwachting het tweede kwartaal (maart/april) van 2021 gaat plaatsvinden.

Aanvraag gedaan op behoud?

Tevens willen we nogmaals een oproep doen aan alle organisaties die in tijdvak 4 hebben aangevraagd op behoud. De verantwoording kunt u per mail bij Jolijn Mulders aanleveren via jmulders@utrechtzorg.net en geldt voor al uw opleidingsprojecten in tijdvak 4.

Overzicht aankomende deadlines

  • Op 1 maart aanstaande is de deadline voor tijdvak 3 voor het compleet en definitief van alle registraties waarvan de einddatum van de opleiding of de maximale subsidietermijn op of voor 31 oktober 2020 ligt.
  • Op 31 maart aanstaande is de deadline voor tijdvak 4 (Indien van toepassing) voor het indienen van de aanvullende verantwoording op behoud. Naast de reguliere verantwoording van de activiteiten dient u ook inzicht te geven in uw aanpak als organisatie om personeel te behouden voor uw organisatie en voor de sector).
  • Op 1 april aanstaande is de deadline voor tijdvak 4 voor het aanmaken van alle registraties en deelnemers waarbij de startdatum voor 1 januari 2021 ligt + de eerste drie documenten Activiteit A en B (incl. geautomatiseerde deelnemersverklaring) voor registraties met een startdatum voor 1 januari 2021.

Tussentijdse evaluatie SectorplanPlus

Het SectorplanPlus heeft in tijdvak 4 met ruim een derde meer aanvragen dan in tijdvak 3 een enorme vlucht genomen. Ten opzichte van het eerste tijdvak is het aantal deelnemers waarvoor subsidie is aangevraagd in tijdvak 4 verzesvoudigd. Dat is één van de constateringen in de tussentijdse evaluatie van de subsidie. Eind januari is door Bureau Bartels een derde onderzoeksrapport over SectorplanPlus verschenen. Dit rapport geeft zicht op de resultaten tot nu toe. Meer over de evaluatie leest u hier.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde zaken, of andere vragen inzake SectorplanPlus, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Utrechtzorg via 030-6340808 of jmulders@utrechtzorg.net. Projectleider Jolijn Mulders staat u graag te woord.