Update SectorplanPlus: juli 2020

20 juli 2020

De stand van zaken rondom het SectorplanPlus in juli 2020.

Bevoorschotting tijdvak 1, tijdvak 2 en tijdvak 3

Uiterlijk 17 juli heeft de volgende bevoorschotting plaatsgevonden. De voorschotten zijn een momentopname van de registraties die ten tijde van uitkeren goedgekeurd zijn door het SSC. Het voorschot is altijd 75% van de goedgekeurde registraties.

Deadlines

De nieuwe deadlines zijn inmiddels bekend. Hieronder een overzicht wat wanneer uiterlijk aangeleverd/geregistreerd moet zijn.

Deadline 1-10-2020

  • Tijdvak 3: aanmaken van alle registraties en het koppelen van alle deelnemers voor activiteit A t/m E en het uploaden van de eerste 3 documenten voor activiteit A en B.
  • Tijdvak 1: compleet en definitief indienen van alle registraties voor activiteit A t/m E.

Deadline 1-11-2020

  • Projectovereenkomst tijdvak 4: getekende projectovereenkomst en actueel uitreksel KVK uploaden.
  • Jaarrekening tijdvak 3 & 4 (optioneel): middelgrote en kleine organisaties kunnen voor de activiteiten C, D en E een hoger subsidiepercentage ontvangen (60% dan wel 70%), mits de jaarrekening aanwezig is.
  • COVID-19 activiteiten: aanmaken van alle registraties en het koppelen van alle deelnemers voor activiteit C2, D, E en X. Voor alle scholingsactiviteiten uitgevoerd tussen 1 maart en 30 september 2020 verband houdende met de coronacrisis.

Deadline 1-12-2020:

  • Tijdvak 2 & 3: compleet en definitief indienen van alle registraties voor activiteit A t/m E.

COVID-19 subsidie

We verwachten dat het portal zeer binnenkort gereed is om registraties aan te maken betreffende de COVID-19 subsidie.

Praktijkleren koppeling met SectorplanPlus

Vanuit het SectorplanPlus heeft uw organisatie waarschijnlijk al veel deelnemers- en opleidingsgegevens ingevoerd in SABA (het subsidieverantwoordingsportal van SectorplanPlus). Een groot deel van deze gegevens is echter óók nodig om de subsidie Praktijkleren aan te vragen voor BBL-leerlingen en/of HBO deeltijd of duaal leerlingen. De subsidie Praktijkleren bedraagt maximaal € 2.700,- per leerling per jaar en samenloop met de subsidie SectorplanPlus is toegestaan. Het is dus zeker de moeite waard om beide aan te vragen. Met uw bestaande SectorplanPlus account kunt u zich eenvoudig aanmelden via de Zorg-Praktijkleren ‘pop-up’. Log hiervoor in op www.sectorplanplus.nl en klik op ‘aanmelden Zorg Praktijkleren’. Meer informatie vindt u in deze flyer.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde zaken, of andere vragen inzake SectorplanPlus, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Utrechtzorg via 030-6340808 of jmulders@utrechtzorg.net. Projectleider Jolijn Mulders staat u graag te woord.