Update SectorplanPlus: oktober

31 oktober 2019

De stand van zaken rondom het SectorplanPlus.

Stand van zaken Sectorplanplus oktober 2019

De deadline van 1 oktober voor de verschillende activiteiten in tijdvak 1 en 2 van SectorplanPlus heeft voor een flink aantal voltooide registraties gezorgd in de laatste weken van september. Hierdoor is, ook landelijk, het aantal complete dossiers fors toegenomen en is de realisatiegraad gestegen. Concreet betekent dit dat vele honderden zorginstellingen vanuit diverse sectoren met succes gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheden die SectorplanPlus biedt. We zijn uiteraard blij met die eindsprint. Dank aan allen die hier een bijdrage aan hebben geleverd!

Vierde tijdvak

De start van het vierde (en laatste) tijdvak van SectorplanPlus nadert. Tijdvak 4 heeft betrekking op alle opleidingen en trainingen die in de kalenderjaren 2020 en 2021 starten, en die daarnaast aan alle overige eisen voldoen. Medio november zal het programma van eisen voor het vierde tijdvak worden gepubliceerd op www.sectorplanplus.nl.

De formele aanmelding van deze opleidingen en trainingen (aan de hand van de ingeschatte aantallen per categorie) dient te geschieden via de portal tussen maandag 2 en vrijdag 20 december a.s. De werkwijze is daarbij gelijk aan die van de eerdere tijdvakken.

Informatiebijeenkomsten

Voor alle SectorplanPlus-contactpersonen bij deelnemende zorginstellingen, maar ook voor ‘nieuwkomers’ en andere belangstellenden en -hebbenden, organiseert Utrechtzorg op donderdag 28 november van 17:30 tot 19:00 uur en vrijdag 29 november van 10:00 tot 11:30 uur informatiebijeenkomsten over dit vierde tijdvak. Deze bijeenkomsten vindt u in de agenda.

Tijdens deze bijeenkomsten zullen de diverse ‘spelregels’ worden uitgelegd. Dit betreft dan de zaken die niet gewijzigd zijn ten opzichte van de drie eerste tijdvakken, maar ook met name aspecten die veranderd of nieuw zijn. Subsidieverstrekker Ministerie van VWS heeft namelijk meer ingespeeld op de huidige (arbeidsmarkt-)omstandigheden binnen de sector Zorg & Welzijn, en is ook ingegaan op enkele verzoeken die vanuit het veld naar boven zijn gekomen. Daarnaast is er uiteraard ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.

Voor dit vierde tijdvak is door VWS €130 miljoen gereserveerd, dus het is zeker zinvol om te onderzoeken of en in welke mate hier door uw organisatie gebruik van kan worden gemaakt.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde zaken, of andere vragen inzake SectorplanPlus, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Utrechtzorg via 030-6340808. Ton van Soest en Gabriëlle Peereboom staan u graag te woord. Mailen via tvansoest@utrechtzorg.net of gpeereboom@utrechtzorg.net kan uiteraard ook.