VACATURE: Bestuursleden Utrechtzorg

23 oktober 2018

Wij zoeken twee betrokken bestuursleden, met affiniteit met zorg- en welzijnsarbeidsmarktkwesties.

Over Utrechtzorg

Stichting Utrechtzorg is een werkgeversorganisatie gericht op de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn. 84 zorg- en welzijnsorganisaties in de regio zijn bij Utrechtzorg aangesloten. Het werkgebied is Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vecht. Utrechtzorg heeft als doel een bijdrage te leveren aan het evenwicht tussen vraag en aanbod (kwalitatief en kwantitatief) op de regionale arbeidsmarkt voor zorg- en welzijnsorganisaties.

Om dit doel te bereiken is Utrechtzorg actief gericht op samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en andere stakeholders in de regio zoals UWV, gemeente, EBU, IVVU, VGU, branche organisaties en kenniscentra. Utrechtzorg speelt een stimulerende rol bij de verbinding van deze partijen, zoekt de samenwerking en draagt er aan bij dat agenda’s op elkaar afgestemd worden.

Op landelijk niveau maakt Utrechtzorg, samen met de andere 13 regionale werkgeversorganisaties, deel uit van RegioPlus. RegioPlus vormt de brug tussen landelijke en regionale arbeidsmarktvraagstukken waarbij de focus ligt op het ondersteunen van de regionale werkgeversorganisaties. Daarnaast behartigt zij de collectieve belangen van de deelnemers op landelijk niveau en fungeert als aanspreekpunt voor landelijke partijen.

Bureau Utrechtzorg

Op het bureau van Utrechtzorg werken ca. 8 FTE medewerkers, met daaromheen een flexibele schil, aangestuurd door een directeur. Het bestuur werkt op afstand van het bureau en komt ca. 5 keer per jaar bij elkaar. Het bestuur van Utrechtzorg bestaat uit vier à vijf vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio. Daarnaast kent Utrechtzorg een raad van advies bestaande uit HR managers.

Profiel bestuurslid

Wij zoeken twee betrokken bestuursleden, met affiniteit met zorg- en welzijn arbeidsmarktkwesties. Van belang is dat het bestuur tot op zekere hoogte representatief is, evenwichtig gespreid over branches en regio. Gezien de samenstelling van het huidige bestuur, gaat de voorkeur uit naar een bestuurder van een ziekenhuis en een bestuurder van een welzijnsorganisatie. Daarnaast is vertegenwoordiging uit de Gooi- en Vechtstreek gewenst. Bestuursleden zijn tevens bestuurder van een bij Utrechtzorg aangesloten organisatie. Bestuursleden hebben inzicht in de behoeften en belangen van de deelnemers. Naast het bijwonen van de bestuursvergaderingen voeren alle bestuursleden enkele specifieke taken uit. De leden van het bestuur worden benoemd voor en periode van vier jaar en kunnen, inclusief herbenoemingen maximaal acht jaar zitting hebben. Het bestuur handelt in lijn met de Governance code zorg.

De volgende aspecten van het Bestuur worden benadrukt:

 • Beoordeling
  Het Bestuur moet integraal toezicht houden, alle belangen kunnen afwegen en dient een beoordeling te geven over het functioneren van de organisatie op basis van het beleid en de besluiten van de directeur.
 • Kritische distantie en betrokkenheid
  Besturen impliceert betrokkenheid en beperking; overigens gebaseerd op een goede informatievoorziening door de directeur.
 • Actief bestuur
  Voor een adequaat toezicht is het noodzakelijk dat een Bestuur naast de informatie van de directeur openstaat voor signalen van diverse in- en externe belanghebbenden. Onafhankelijkheid, integriteit en een functioneel kritische houding zijn daarin belangrijke kenmerken.
 • Advies
  Het Bestuur geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies.
 • Klankbord
  De directeur moet bij het Bestuur terecht kunnen voor een gedachtewisseling en inspiratie over de interne en externe koers van de organisatie.
 • Ambassadeur
  Het bestuur treedt op als ambassadeur van Utrechtzorg teneinde het draagvlak te vergroten. Heeft een uitgebreid, relevant netwerk in de regio.

Wij bieden:

 • Een bestuursfunctie bij een uitdagende organisatie, die zich hard maakt voor de regionale arbeidsmarkt van zorg en welzijn;
 • Meedenken over en een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen;
 • De functie is onbezoldigd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annette de Groot, directeur Utrechtzorg.
Uw CV en korte motivatie kunt u tot 22 november 2018 richten aan de voorzitter van het bestuur Utrechtzorg, dhr. J. Duenk en mailen naar adegroot@utrechtzorg.net. Of sturen naar:

Utrechtzorg
T.a.v. J. Duenk / A. de Groot
Kokermolen 3
3994 DG Houten