Vacature: Directeur-bestuurder Utrechtzorg

15 april 2019

Utrechtzorg zoekt een directeur-bestuurder.

Over Utrechtzorg

Utrechtzorg is een bezielende arbeidsmarktorganisatie voor Zorg en Welzijn, stevig geworteld in de regio Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek. “Wij zorgen voor de mooiste zorgbanen van de toekomst.” Met meer dan 80 werkgevers in Zorg en Welzijn staat zij voor een krachtig netwerk waarin samengewerkt wordt aan een arbeidsmarkt in balans, vandaag en in de toekomst.

Samen met de aangesloten organisaties zetten de medewerkers van Utrechtzorg zich in voor een realistisch en goed imago van Zorg en Welzijn, goede loopbaankeuzes van jongeren, vitale medewerkers die met plezier werken en initiëren zij samen met zorg en onderwijs projecten voor de zorgbanen van de toekomst.

De opdracht

Onze levensverwachting stijgt, de behoefte aan zorg en zorgpersoneel groeit mee. Maar er zijn tekorten aan personeel en prognoses laten zien dat deze tekorten de komende jaren aanhouden. In 2030 zou één op de vier personen werkzaam moeten zijn in de sectoren zorg en welzijn om te kunnen voldoen aan de zorgvraag. Het vraagt aandacht om personeel aan te trekken, op te leiden en te behouden. We weten nu nog niet welke innovaties en beroepen, opleidingen en vaardigheden nodig zijn. Hoe kunnen zorgorganisaties zich voorbereiden op deze onzekere toekomst? De aandacht vanuit de samenleving, politiek en de zorg en welzijn sector zelf bieden voldoende kansen om de positie van Utrechtzorg, en daarmee die van de deelnemers, te verstevigen. Naar verwachting zal de regionale aanpak vanuit de verschillende ministeries (VWS en OC&W) verder toenemen en de rol van de werkgeversorganisaties op regionaal niveau groeien.

Als directeur-bestuurder van Utrechtzorg bent u ambassadeur van zorg en welzijn in de regio en kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een toekomstbestendige, duurzame en flexibele zorg- en welzijnssector. Onderdeel van uw opdracht is het faciliteren van de bestuurlijke discussie en het in verbinding met de regio realiseren van een lange termijn visie op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, op de kennis, competenties en vaardigheden van de ‘nieuwe medewerker’ en op de mogelijkheden van technologie. Uw uitgangspunt daarbij is het perspectief van de regio en de aanbieders van zorg en welzijn in al hun diversiteit. Als directeur-bestuurder van Utrechtzorg bent u aanjager maar tegelijkertijd spreek je de deelnemers aan op hun commitment. Dit vraagt veel inzet en volharding terwijl de resultaten niet altijd direct aantoonbaar zijn.

Wat vraagt Utrechtzorg?

Bent u de directeur-bestuurder die samen met de zorg- en welzijnsorganisaties en andere stakeholders werkt aan een integrale aanpak van arbeidsmarktthema’s van de toekomst? Spreekt u de taal van de zorg en inspireer en verleidt u de aangesloten organisaties om op strategische arbeidsmarktthema’s met elkaar én andere stakeholders in gesprek te gaan en kennis en ideeën te delen? Bent u in staat om succesvolle initiatieven en innovaties te ontdekken en met elkaar te verbinden, zowel binnen de sector zorg en welzijn als ook daarbuiten, bijvoorbeeld met onderwijs en bedrijfsleven?

Belangrijke vereisten zijn onder meer:
• Een afgeronde WO opleiding.
• De intrinsieke motivatie om een strategische rol te spelen binnen de sectoren zorg en welzijn.
• Een combinatie van een brede strategische- en bedrijfskundige oriëntatie, kennis van de arbeidsmarkt en de bestuurlijke opdracht.
• Ervaring in het netwerken en samenwerking met derden, waaronder gemeenten en onderwijsorganisaties.
• De capaciteiten om zorginhoudelijke-, beleidsmatige- en marktontwikkelingen te vertalen in strategische plannen, beleid, scenario’s en portfolio’s.

Meer informatie

Meer informatie over deze functie kunt u lezen in het uitgebreide functieprofiel. Deze staat op de vacaturesite van Leeuwendaal www.leeuwendaal.nl/vacatures.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar Truus Stijbis, adviseur, via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, ga naar www.leeuwendaal.nl/vacatures, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om jouw emailadres, persoonsgegevens, CV en een motivatiebrief.
Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure, er worden referenties ingewonnen en er wordt een pre-employment/integriteitsonderzoek gedaan.

We ontvangen uw reactie graag vóór 3 mei 2019.