VACATURE: Projectleider campagne ‘word RAATgever’

08 juli 2019

Utrechtzorg zoekt een projectleider communicatie voor 16 uur per week.

Campagne 'word RAATgever'

De sector Zorg en Welzijn kampt met ernstige personeelstekorten. De vraag naar personeel stijgt en het aanbod daalt. Actie is nodig! Daarom werkt Utrechtzorg samen met 64 zorg- en onderwijsorganisaties in Utrecht, 44 organisaties in Amersfoort-Eemland en 31 organisaties in de regio Gooi en Vechtstreek aan duurzame oplossingen in de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT).

Het RAAT zorgt voor een bundeling van krachten van zorg-, welzijns-, jeugd-, eerstelijns- en onderwijsorganisaties. Samen werken we aan een integrale arbeidsmarktaanpak waarin de zorgvrager en zorgprofessional centraal staan. Deze extra inzet en gezamenlijke acties zijn nodig om de tekorten écht aan te kunnen pakken en resultaten te boeken. RAAT staat voor een effectieve en vraaggerichte aanpak. We gebruiken de denkkracht vanuit de doelgroepen (jongeren, studenten, zij-instromers, herintreders, medewerkers etc.), zodat oplossingen optimaal aansluiten.

We werken vanuit 3 actielijnen:

  1. Behoud van medewerkers
  2. Meer instroom, meer rendement
  3. Anders werken en organiseren

Met de campagne ‘word RAATgever’ willen we werknemers uitdagen om met goede ideeën te komen m.b.t. de 3 actielijnen.

Doel

De beste ideeën worden vaak bedacht op de werkvloer, door de medewerkers zelf. Met de campagne zorgen we dat medewerkers uit de zorg uitgedaagd worden om te komen met leuke, goede, vernieuwende ideeën. Dankzij de campagne worden projecten daadwerkelijk uitgevoerd: van idee naar werkelijkheid. Vijf projecten worden beloond in geld of in ondersteuning in de vorm van een projectleider. De top 5 van goede ideeën wordt gepresenteerd in een symposium en deze ideeën dienen als inspiratie voor andere organisaties.

Wat gaat de projectleider doen?

Utrechtzorg zoekt een projectleider voor deze campagne, met als standplaats Houten. De projectleider schrijft een plan van aanpak met heldere resultaten, detail planning en budget. De projectleider zorgt samen met de projectleiders RAAT dat de RAAT-deelnemers uit zorg en onderwijs actief meedoen met de campagne. Hij/zij houdt de belangen van verschillende stakeholders en doelgroepen voor ogen en schakelt makkelijk op diverse hiërarchische niveaus (bestuurders, zorgprofessionals, communicatiemedewerkers). Hij/zij maakt afspraken met communicatiemedewerkers van de deelnemers om te zorgen dat de campagne ook bij de organisaties gaat leven.

De projectleider geeft voorlichting over de campagne en zorgt voor bekendheid. De projectleider lanceert een campagnewebsite en zorgt voor andere creatieve communicatiemiddelen, zodat er in de campagneperiode zoveel mogelijk medewerkers van zorg- en onderwijsorganisaties enthousiast worden en ideeën insturen.

Vervolgens zorgt de projectleider ervoor dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen op de ideeën. De projectleider organiseert een symposium voor onze stakeholders uit de 3 arbeidsmarktregio’s waarin concrete oplossingen met betrekking tot de personeelstekorten centraal staan. Tijdens het symposium presenteren de winnaars hoe zij hun idee hebben uitgewerkt, wat voor impact het heeft binnen de organisatie en wat het uiteindelijk oplevert voor de arbeidsmarkt.

De projectleider start op 1 september en werkt voor 16 uur per week, gedurende 12 maanden.

Wat verwachten we van de projectleider?

• Dat u ervaring hebt met projectmatig werken o.b.v. een projectplan;
• Dat u kunt werken met deadlines en zorgt dat het voor elkaar komt;
• Dat u snel uw weg kunt vinden in een omgeving met veel verschillende stakeholders en in staat bent om uw omgeving effectief in te schakelen en te beïnvloeden;
• Dat u proactief bent, zorgt voor overzicht en bij de campagne van begin tot eind de touwtjes in handen neemt;
• Dat u zorg- en welzijnsorganisaties en hun medewerkers weet te enthousiasmeren;
• Dat u succesvolle ervaring hebt met het zelfstandig uitvoeren van grote communicatieprojecten en campagnes;
• Dat u collega’s weet te motiveren en aan te sturen binnen het project;
• Dat u uitstekende communicatieve vaardigheden hebt;
• Dat u affiniteit hebt met de zorg- en welzijnssector, met bij voorkeur een netwerk in de regionale zorg- en welzijnssector;
• Dat u kunt inspireren en presenteren met bezieling.

Contact

Het kan zijn dat u graag nog wat meer over ons of de werkzaamheden wilt weten voor u ons schrijft. Neem dan contact op met Gwendolyn den Besten of Marloes Aarden, projectleiders RAAT, bel hen gerust op 030-6340808 of stuur een mail naar gdenbesten@utrechtzorg.net of maarden@utrechtzorg.net.

Uw reactie

Uw CV en motivatiebrief kunt u tot en met 28 juli 2019 mailen naar secretariaat@utrechtzorg.net, ter attentie van Gertjan Pater. We nodigen ook freelancers uit om te reageren.