24 december 2019

Zorgprofessionals weten het: hoe je meer stagebegeleiding organiseert, je collega’s behoudt of efficiënter werkt. Het betrekken van medewerkers bij het oplossen van de arbeidsmarktproblematiek is van alle tijden, maar lijkt nu noodzakelijker dan ooit. Als sector zijn we ons hier goed van bewust.

Project gericht op verder brengen van ideeën
Utrechtzorg wil in 2020 via het project Van de Vloer de ideeën van de regionale werkvloeren bundelen, waarderen en verder brengen. Zorgprofessionals worden uitgenodigd om ideeën over het aantrekkelijker maken van werken in Zorg en Welzijn te delen via een digitaal platform. Omdat dit wellicht ook al binnen hun team of organisatie gebeurt, zijn ideeën in alle stadia welkom: nieuw, maar ook in verder stadium uitgewerkt tot geïmplementeerd. Zo creëren we een mooi overzicht van wat de werkvloer ons aan oplossingen biedt. Het digitaal platform maakt inspiratie en best practices toegankelijk voor ons allemaal en vanuit het project zorgen we voor een extra blijk van waardering voor de zorgprofessionals die mee willen denken over het behoud van personeel.

Waardevolle deelname
Ideegevers en betrokken werkgevers ontvangen een design thinking sessie begeleid door een externe innovator. In deze sessie staat het proces van een individueel idee naar oplossing voor een afdeling centraal. De best gedragen ideeën binnen organisatie mogen aanspraak doen op hulp naar keuze. U kunt denken aan inzet van een innovator, een creatief, een animator, een financieel adviseur, etcetera. Met als doel een Whitepaper voor bottom-up innovatie beschikbaar voor het regionale netwerk. Door middel van dit proces willen we meerdere personen binnen uw organisatie inspiratie bieden op het thema innovatie.

Wat levert het u op?
Het project biedt gedurende 2020 inspiratie en facilitatie op het thema innovatie. U wordt op de hoogte gehouden van tips en tricks om personeel te bereiken en in kaart te brengen hoe en waar zijn terecht kunnen met ideeën. Utrechtzorg bouwt aan een netwerk dat we structureel gaan volgen en voeden en faciliteert een platform waarmee we innovatie en goed werkgeverschap in de regio in de schijnwerpers zetten.

Doet u mee?
U kunt zich direct aanmelden om mee te doen aan het project Van de Vloer. Deelname betekent dat uw organisatie en werknemers extra in het zonnetje worden gezet en extra hulp en begeleiding ontvangen op dit thema. De behoeftes hieraan wordt met u persoonlijk afgestemd. Deelname als organisatie verlaagt ook de drempel van deelname voor uw medewerkers.

Aanmelden kan via secretariaat@utrechtzorg.net o.v.v. "Van de Vloer".
Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij Bob van den Berg via bvandenberg@utrechtzorg.net.


Gerelateerd nieuws

Al het nieuws