Werkgevers gezocht voor duurzame samenwerking in de wijken

18 december 2019

Welke werkgever stapt in om de doorontwikkeling van de leerwerkplaatsen mogelijk te maken?

Doorontwikkeling Leerwerkplaatsen

Met Europese financiële ondersteuning (EFRO) zijn ROC Midden Nederland en MBO Utrecht in 2015 gestart met het ontwikkelen van leerwerkplaatsen in Utrechtse wijken, dichtbij de zorgvrager. Dit is een onderdeel van het programma "Kansen voor West", dat zich richt op de stedelijke ontwikkeling van de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en het overbruggen van de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Sinds 2015 hebben honderden studenten Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn (MBO2) met succes ervaring opgedaan met het werken in de leerwerkplaatsen in de wijken. Voor de uitdagingen in de steeds complexere zorg zijn immers werknemers nodig die beschikken over een aangepaste set van kennis en vaardigheden, afgestemd op de wensen van de zorg- en welzijnsinstellingen; de verzorgings- en verpleeghuizen en in de wijk- en thuiszorg. De werkdruk is hoog en naast het verlenen van zorg is er ook gewoon behoefte aan het geven van aandacht, helpen in de huiskamer bij het klaarzetten van het ontbijt, samen wandelen in de wijk, helpen met huiswerk, begeleiden van de meidenclub in de wijk. Klussen die goed passen bij studenten MBO2!

Optimaal voorbereid op een baan in de zorg en welzijn

Werkgevers, studenten en docenten zien de meerwaarde van het leren in de praktijk en willen absoluut doorgaan, ook al stopt de subsidie aan het eind van dit schooljaar. Studenten worden zelfredzamer door de opdrachten die ze vaak in grote zelfstandigheid uitvoeren. Docenten leren van de praktijkervaringen en kunnen hun nieuwe kennis delen in de lessen die ze geven. Werkgevers maken gebruik van extra hulp die ze goed kunnen gebruiken én ze kunnen talenten binden door ze een baan of een leerwerktraject aan te bieden. In de pilot willen we onderzoeken hoe we in gezamenlijke verantwoordelijkheid de studenten optimaal kunnen voorbereiden op een prachtige baan in zorg en welzijn.

Tien werkgevers gezocht voor doorstart

Welke werkgever stapt in om de doorontwikkeling van de leerwerkplaatsen mogelijk te maken? Voor het studiejaar 2020-2021 zoeken wij tien partners die ieder ongeveer 10 stageplaatsen aanbieden aan studenten Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn (MBO2). De studenten zullen gezamenlijk door docenten van de opleiding en de werkgevers worden begeleid. De aftrap van de pilot in februari 2020 is een startbijeenkomst waarin we in gesprek gaan over de beste aanpak, werkwijze en de resultaten die we van elkaar verwachten, zodat werkgevers en onderwijs op een goede manier duurzaam met elkaar kunnen samenwerken.

Aanmelden kan direct!

Wilt u meer informatie over het project of direct meedoen? Neem dan contact op met Jan Joosten, projectleider Utrechtzorg, via jjoosten@utrechtzorg.net 030 - 634 0808 of Annemien van der Veen, projectleider ROC Midden Nederland, via a.vanderveen@rocmn.nl 06 29055763.