Zet zorgteams ouderenzorg in hun kracht met handboek CanMEDS-rollen

22 december 2017

‘Hoe verdelen we de taken binnen het team? Wat mogen we van elkaar verwachten. Hoe zet ik mijn competenties in waarvoor ik opgeleid ben en hoe benut ik mijn talent?’; zomaar een aantal vragen waar medewerkers in de verpleeg-, verzorgingshuizen en de thuiszorg (VVT) mee stoeien. Door het grote aantal functies is het vaak onduidelijk wie welke zorg mag verlenen of verpleegtechnische handelingen mag verrichten.

Het Handboek ‘CanMEDS-rollen in de praktijk van de ouderenzorg’ helpt zorgteams die willen werken aan een effectieve en efficiënte werkwijze en taakverdeling. Het handboek is het resultaat van een uitgebreid onderzoek en wordt gratis aangeboden door Utrechtzorg in nauwe samenwerking met Lyvore.*

Download het handboek en de bijlagen (gratis) en ga samen met uw zorgteams aan de slag!

Voor wie is dit handboek?

Dit handboek is bedoeld voor:

• Teamcoaches/-leiders die met zorgteams willen werken aan een effectieve en efficiënte werkwijze en taakverdeling;

• HRM-/P&O-medewerkers die in hun organisatie werken aan taak-functieomschrijvingen en passende functie-mixen in teams;

• Docenten/onderwijsontwikkelaars die studenten voorbereiden op hun taak en rol als zorgverlener met bijhorende CanMEDS-rollen.
Hoe kan je het handboek gebruiken?

Het handboek is op verschillende manieren te lezen en te gebruiken. Zo geeft het boek praktische handvaten om meteen met een team aan de slag te gaan. Wilt u weten wat de effecten zijn van het werken vanuit de CanMEDS-rollen en opleidings-/functieniveaus? Dan vindt u in de handleiding ook uitkomsten van de evaluaties in de teams en de 0- en nameting die gehouden zijn onder de teams, cliënten en hun naasten en onder collega-behandelaars en teammanagers. Ook leest u in de handleiding hoe het project is opgezet binnen Lyvore, welke keuzes zijn gemaakt en welke brondocumenten zijn ontwikkeld. Met behulp van de bijlagen kunt u meteen zelf aan de slag.

Handboek op basis van pilots en onderzoek

In het handboek beschrijven Lyvore en Utrechtzorg de werkwijze die in de pilot is gevolgd en de effecten daarvan op de teamsamenwerking en de individuele werkbeleving.

Het handboek is het resultaat van een onderzoek van Lyvore en Utrechtzorg naar hoe CanMEDS rollen kunnen worden gebruikt om helderheid te scheppen over de rollen van de verschillende functiegroepen op de werkvloer. Na het ontwikkelen van de opleiding-/functiematrix en het aanpassen van functies en functiebeschrijvingen is Lyvore gestart met een pilot in vier teams die als doel had: ontwikkel een werkwijze waarmee zorgteams hun samenwerking “zelfstandig” leren te organiseren en optimaliseren op basis van de CanMEDS-rollen en opleidings-/functieniveaus, zodanig dat:

• Elk teamlid werk doet dat aansluit bij het opleidings- en deskundigheidsniveau;

• Teamleden elkaar aanvullen en versterken;

• Teams aan de cliënten en hun naasten kwalitatief goede en efficiënte zorg verlenen.

De CanMEDS-systematiek

De CanMEDS worden gebruikt om de verschillende rollen te beschrijven die zorgprofessionals vervullen in de zorg voor hun cliënten. Het is een systematiek om complexe competenties te kunnen verdiepen en beschrijven. Er is één centrale rol, de zorgverlener met vakinhoudelijke competenties, en zes ondersteunende rollen die daarmee samenhangen. Samen vormen zij de zeven CanMEDS-rollen. Hoewel de rollen apart van elkaar zijn beschreven, zijn zij onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Voor vragen over het project rondom de CanMEDS-rollen kunt u mailen of bellen met 030 - 6340808 of mailen naar secretariaat@utrechtzorg.net.

*Aan dit project hebben de volgende organisaties meegewerkt: Lyvore, ROC Midden Nederland, MBO-Amersfoort, Hogeschool Utrecht (HU), Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB), en De Koperhorst.