Zorg en welzijn in de Miljoenennota

16 september 2020

Wat staat er in de Miljoenennota van 2020 over zorg en welzijn? Lees het in de RegioPlus prinsjesdagmemo.

Relevante beleidsmaatregelen voor zorg en welzijn

Snel weten wat er in de Miljoenennota van belang is voor de sector zorg en welzijn? Lees dan de prinsjesdagmemo van RegioPlus. Elk jaar vat bureau RegioPlus direct alle beleidsmaatregelen uit de Miljoenennota samen die relevant zijn voor de sector zorg en welzijn.

De prinsjesdagmemo geeft per ministerie inzicht in de relevante plannen, wijzigingen, kansen en (financiële) consequenties. En laat in een oogopslag zien wat het regeringsbeleid voor de komende periode is in de sector zorg en welzijn, met het oog op de arbeidsmarkt.

Download de prinsjesdagmemo hier.

Reactie op Miljoenennota

In de reactie op de miljoenennota kijkt RegioPlus, het samenwerkingsverband van de 14 regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn, met een arbeidsmarkt-bril naar de plannen van het kabinet. En reageren we op de in de Miljoenennota geschetste voornemens.

RegioPlus juicht toe dat meer middelen worden vrij gemaakt om de werkdruk in de zorg te verminderen. Door meer medewerkers te werven én te behouden en door het verminderen van administratieve lasten. RegioPlus bepleit een integrale aanpak van de arbeidsmarktknelpunten vanuit de verschillende betrokken ministeries. Want we moeten ons voorbereiden op een toekomst met minder zorgmedewerkers en meer zorgvraag. Het is belangrijk nu door te zetten met sociale en technologische innovaties specifiek gericht op de zorgsector. En om een visie te vormen op de contouren van de zorg van de toekomst. Download de volledige reactie van RegioPlus op de Miljoenennota hier.