RAAT bundelt krachten in de regio

De sector Zorg en Welzijn staat voor een flinke uitdaging. We hebben een personeelstekort en het aantal moeilijk vervulbare vacatures zal in de toekomst fors stijgen. Dit probleem vraagt direct om actie. Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten bundelen we de krachten van werkgevers van Zorg en Welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers. Samen werken we hard aan het terugdringen van het personeelstekort.

Zes actielijnen

Bij het uitvoeren van het RAAT werken we samen aan zes actielijnen.

  1. Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit
  2. Positief beïnvloeden van de loopbaankeuze van jongeren
  3. Verhogen van het opleidingsrendement
  4. Vergroten van opleidingsmogelijkheden
  5. Bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat
  6. Het anders en vernieuwend organiseren

Rol Utrechtzorg

Wij voeren programmamanagement over drie regionale RAAT's. RAAT Utrecht SamUZ, RAAT Amersfoort Eemland, RAAT Gooi en Vechtstreek.

Voor meer informatie:
Annelies Mulder, programmamanager Utrechtzorg
tel: 030 - 6340808
mail: amulder@utrechtzorg.net


Lees meer over het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten

Gerelateerd nieuws

Al het nieuws