Marloes Aarden en Gwendolyn den Besten werken sinds kort bij Utrechtzorg en zijn de nieuwe projectleiders voor RAAT Gooi en Vechtstreek en Raat Amersfoort-Eemland. Zij stellen zich graag aan u voor.

Marloes Aarden, projectleider RAAT Gooi en Vechtstreek

Ik werk sinds januari 2019 bij Utrechtzorg als projectleider voor het RAAT (Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten) in de Gooi en Vechtstreek. De rode draad in mijn loopbaan is het programma- en projectmatig werken aan verandering. Met mijn sociale, bestuurskundige en bedrijfskundige opleiding heb ik een brede blik en interesse ontwikkeld. Ik ben blij om een maatschappelijke bijdrage te leveren door het aanpakken van de personeelstekorten voor de sector Zorg en Welzijn. Daarbij zijn we in mijn ogen alleen succesvol als medewerkers ook met plezier aan het werk zijn. Als medewerkers gezond en goed in hun vel zitten, draagt dat bij aan vitale resultaten en vitalere cliënten. Ik verheug me erop om samen mooi resultaten neer te zetten.
U kunt contact met mij opnemen via maarden@utrechtzorg.net

Gwendolyn den Besten, projectleider RAAT Amersfoort-Eemland

Ik werk sinds mei 2019 bij Utrechtzorg als projectleider RAAT (Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten) voor de regio Amersfoort- Eemland. Hiervoor werkte ik bij GGz Centraal, deelnemer van Utrechtzorg. Mijn achtergrond is divers te noemen, zowel qua opleiding als loopbaan. Van huis uit ben ik toegepast sociaal psycholoog (Msc). Ik kijk er naar uit om eerder opgedane kennis en ervaring bij Utrechtzorg in te zetten om samen mét elkaar - en niet náast elkaar - arbeidsvraagstukken rondom tekorten in de zorg aan te pakken!
Samen met u als deelnemer en mijn enthousiaste en bevlogen collega’s bij Utrechtzorg, ben ik ervan overtuigd dat wij deze grote uitdaging aankunnen. Hierbij is het m.i. van wezenlijk belang om te allen tijde het gezamenlijke doel voor ogen te houden, zonder afbreuk te doen aan mogelijke interculturele en/of organisatorische verschillen tussen deelnemers. “Juiste, tijdige en betaalbare zorg voor een ieder die hulpbehoevend is”, dat is wat wij allemaal willen. Met ieders bereidheid en inzet willen, kunnen - en nog belangrijker- gáán wij grote stappen zetten om dit doel te bewerkstelligen! Is uw interesse gewekt?
U kunt mij bereiken via gdenbesten@utrechtzorg.net