Samen voor Amersfoort - Eemland

Samen met zorg- en welzijnsorganisaties in Amersfoort - Eemland organiseert Utrechtzorg het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). In de regio zijn in 6 actielijnen de ambities geformuleerd.

In het actieplan Amersfoort - Eemland worden activiteiten samengebracht en nieuwe slimme pilots bedacht die onder andere gaan leiden tot meer studenten en zij-instromers die kiezen voor de zorg, een beter imago, meer stageplaatsen door een betere regionale samenwerking tussen onderwijs en werkveld en meer oog voor gezonder werken. Het dashboard Arbeidsmarktinformatie en de prognose per arbeidsmarktregio gaan helpen om in het RAAT accenten te leggen op regio specifieke oplossingen. Daarnaast wordt ruimte geboden aan sociale en technologische innovatie om de zorg in de regio slimmer te organiseren. Utrechtzorg ondersteunt de regionale werkgevers om de resultaten te behalen.

Betrokken organisaties

Het RAAT Amersfoort - Eemland is ondertekend door: Abrona, Accolade Zorg, Amaris Zorggroep, Amerpoort, Beweging 3.0, Boogh, Buurtzorg Nederland, Careander, Centraalzorg, Christelijke Hogeschool Ede, Curaflex, De Forensische Zorgspecialisten, Domus Magnus, Gemeente Amersfoort, GGz Centraal, Zorg- en Wooncentrum De Haven, Hogeschool Utrecht, Hoornbeeck College, Huisartsen Eemland, Huisartsenpraktijk De Ronde Tafel, Huisartsenpraktijk Kattenbroek, Humanitas DMH, InteraktContour, Stichting De Koperhorst, Kraam- en Verpleeghulpcentrum, Kraamzorg De Waarden, Kraamzorg Midden Nederland, Kwintes, Lyvore, MBO Amersfoort, Meander Medisch Centrum, MEE Utrecht Gooi & Vecht, Naviva Kraamzorg, Neboplus, Norschoten, Stichting Philadelphia Zorg, ROC Midden Nederland, 's Heeren Loo, St. Pieters en Bloklands Gasthuis, Stichting Sprank, SOVEE, Tandartsenpraktjik Goedhart, Villa Hooghe Heide, Utrechtzorg, UWV / WGSP Amersfoort en Zorg in Nederland.