Samen voor Gooi en Vecht

Samen met zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Gooi en Vechtstreek organiseert Utrechtzorg het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). In de regio zijn in 6 actielijnen de ambities geformuleerd.

In het actieplan Gooi en Vechtstreek worden de krachten gebundeld om zo samen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor Zorg en Welzijn te komen. De tekorten zijn immers groot: de vraag naar personeel stijgt, terwijl het aanbod daalt. Actie is nodig! Blokkades worden hierbij opgezocht en benoemd, waardoor er nieuwe oplossingen bedacht kunnen worden. Speciale aandacht gaat onder andere uit naar het zorgen voor meer studenten en zij-instromers die kiezen voor de zorg, een beter imago, meer stageplaatsen door een betere regionale samenwerking tussen onderwijs en werkveld en meer inzet van talenten van medewerkers. Het dashboard Arbeidsmarktinformatie en de prognose per arbeidsmarktregio gaan helpen om in het RAAT accenten te leggen op regio specifieke oplossingen. Daarnaast wordt ruimte geboden aan sociale en technologische innovatie om de zorg in de regio slimmer te organiseren. Utrechtzorg ondersteunt regionale werkgevers om de resultaten te behalen.

Betrokken organisaties

Het RAAT Gooi en Vechtstreek is ondertekend door Amaris Zorggroep, Amerpoort, Boogh, Buurtzorg Nederland, Cura Thuiszorg, Domus Magnus, GGz Centraal, 's Heeren Loo, HilverZorg, Hogeschool Utrecht, Inovum, InteraktContour, King Arthur Groep, Kraamzorg De Waarden, Kwintes, Lievegoed, MBO College Hilversum, MBO Utrecht, Medisch Centrum Bussum Zuid, MEE Utrecht Gooi & Vecht, Merem, de Oude Pastorie, Rosa Spier Huis, Spirit Jeugdhulp, Stichting Nusantara Zorg, Stichting Philadelphia Zorg, Regio Gooi en Vechtstreek, Sherpa, SVOZ, Tergooi, Utrechtzorg, UWV WERKbedrijf en Vivium Zorggroep.

Het RAAT Gooi en Vechtstreek betreft de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren.

Gerelateerd nieuws

Al het nieuws