Samen voor Utrecht

Op 28 juni 2017 bekrachtigden 30 Utrechtse zorg- en onderwijsorganisaties hun wederzijdse verantwoordelijkheid voor het oplossen van huidige en toekomstige tekorten voor zorgberoepen. Ze zetten een handtekening en hun schouders onder het convenant Strategisch Arbeidsmarktbeleid Utrechtse Zorgorganisaties en Onderwijs (SamUZ). Om kwaliteit en continuïteit van zorg in de regio te waarborgen is een branche overstijgende aanpak van ziekenhuizen, de VVT, eerste lijn en onderwijsinstellingen noodzakelijk.

Het project komt voort uit een breed gedeelde zorg in de regio ten aanzien van de huidige en toekomstige beschikbaarheid van met name verzorgenden (NLQF 3), verpleegkundigen (NLQF 4 en 6) en FZO-verpleegkundigen op verschillende specialisaties.

Op initiatief van Utrechtzorg en het UMCU is in 2016 een kopgroep van Utrechtse zorgorganisaties uit de VVT en Ziekenhuizen gevormd om het vraagstuk te bespreken.

De maatregelen zijn vastgelegd in een bestuurlijk convenant voor de regio Utrecht. Maatregelen zijn onder andere gericht op gezamenlijk opleiden, het verkleinen van uitval, het vergroten van de inzet van zij-instromers, het verbeteren van de doorstroom, het verbeteren van het imago en passende arbeidsvoorwaarden.

Een flyer van dit project vindt u in de bibliotheek. Bekijk hier het filmpje van de ondertekening van het convenant op 28 juni 2017.

Deelnemende organisaties

Het convenant is getekend door: Accolade Zorg, Allerzorg, Altrecht, St. Antonius Ziekenhuis, Amerpoort, AxionContinu, Bartiméus, Bartholomeus Gasthuis, Buurtzorg Nederland, Careyn, Christelijke Hogeschool Ede, Cordaan, De Bilthuysen, De Forensische Zorgspecialisten, De Hoogstraat, De Rijnhoven, De Wulverhorst, Diakonessenhuis, Dianet, Exodus Midden Nederland, Fundis, Geboortezorg Eigenwijs, Gemeente Utrecht, Gezinshuis Rijsbrugge, 's Heeren Loo, Hogeschool Utrecht, Huisartenhuis, Huisartsenpraktijk van der Gaag, Huize het Oosten, Incluzio, ISZ de Brug, Koru Kraamzorg, Kraamzorg de Waarden, Kwintes, Leger des Heils, Lievegoed, Maria Dommer, MBO Utrecht, Moviera, Naviva Kraamzorg, Pluryn/Intermetzo, Primair Huisartsenposten, Prinses Máxima Centrum, QuaRijn, RAVU, Reinaerde, ROC Midden Nederland, Spirit Jeugdhulp, Pro Senectute, RST Zorgverleners, Santé Partners, Thuishulp Zorgzaam, Thuiszorg het Centrum, Tzorg, UMC Utrecht, Utrechtzorg, Vecht & IJssel, Vredenoord, Warande, Zideris, Zorggroep Charim, Zorggroep De Laren, Zorggroep De Vechtstreek, Zorgpunt Nederland, ZorgSpectrum en Zorgwacht.