SectorplanPlus geeft forse impuls aan opleiding nieuwe professionals binnen Zorg & Welzijn

Op de arbeidsmarkt van Zorg & Welzijn wordt een groot tekort aan personeel verwacht. Door de toenemende vergrijzing neemt de vraag naar (complexere) zorg toe. Tegelijkertijd bereikt een aanzienlijk deel van het personeel zelf de pensioengerechtigde leeftijd. Zonder extra maatregelen op de arbeidsmarkt is de verwachting dat het tekort aan professionals binnen Zorg & Welzijn de komende jaren kan oplopen tot tussen de 100.000 en 125.000 personen. Om op deze tekorten in te spelen hebben veertien regionale werkgeversorganisaties Zorg en Welzijn, waaronder Utrechtzorg, gezamenlijk het SectorplanPlus opgesteld. Hiervoor is vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor 2017-2021 een meerjarige subsidie gereserveerd van in totaal 345 miljoen euro.

Deze subsidie is bedoeld om werkgevers Zorg & Welzijn een extra impuls te kunnen laten geven aan (scholings-)activiteiten, primair gericht op nieuwe instroom, maar ook op behoud en anders werken in de sector. De middelen die gereserveerd zijn voor het SectorplanPlus komen in fasen beschikbaar. De eerste drie tijdvakken zijn eind 2017, voor de zomer van 2018 en eind 2018 ‘opengesteld’. Eind 2019 volgt de openstelling van het vierde en laatste tijdvak.

Landelijk hebben tot op heden meer dan 900 zorgorganisaties aangegeven mee te willen doen met SectorplanPlus. Gezamenlijk hebben zij ruim 242.000 scholingstrajecten aangevraagd. Voor de drie arbeidsmarktregio’s van Utrechtzorg (Utrecht e.o., Amersfoort-Eemland en Gooi & Vecht) betreft het ongeveer 24.000 trajecten bij zo’n 160 zorginstellingen.

Door aanmelding voor het SectorplanPlus (tweede tijdvak en verder) onderschrijven werkgevers de ‘Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten' (RAAT) en de uitgangspunten van de Arbeidsmarktagenda 2023: ‘Aan het werk voor ouderen’. Hiermee nemen zij verantwoordelijkheid samen op te leiden voor de regio, mensen te behouden voor de regio en te werken aan een optimale inzet van zorgprofessionals.

Tijdvakken

augustus 2017-april 2018 (Tijdvak 1)
Oorspronkelijk gereserveerd: € 30 miljoen
Aangevraagd: € 85 miljoen
Toegekend: € 80 miljoen
Verwachte realisatie: circa € 55-60 miljoen

mei 2018-december 2018 (Tijdvak 2)
Oorspronkelijk gereserveerd: € 80 miljoen
Aangevraagd: € 90 miljoen
Toegekend: € 90 miljoen
Verwachte realisatie: n.n.b.

januari 2019-december 2019 (Tijdvak 3)
Oorspronkelijk gereserveerd: € 95 miljoen
Aangevraagd: € 140 miljoen
Toegekend: n.n.b.
Verwachte realisatie: n.n.b.

januari 2020-december 2020 (Tijdvak 4)
Voorlopig gereserveerd: € 80 miljoen

Meer informatie

Meer informatie over SectorplanPlus vindt u op www.sectorplanplus.nl

Voor vragen over SectorplanPlus binnen de arbeidsmarktregio’s Midden (Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vecht) kunt u contact opnemen met:

Ton van Soest, projectleider SectorplanPlus, telefoon: 06-20842724, email: tvansoest@utrechtzorg.net
Gabriëlle Peereboom, projectmedewerker Sectorplanplus, telefoon: 030-6340808, email: gpeereboom@utrechtzorg.net


Lees meer over de Sectorplannen

Gerelateerd nieuws

Al het nieuws