Subsidie van SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 beschikbaar

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing.
Subsidie van SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties beschikbaar voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Utrechtzorg coördineert dit voor de arbeidsmarktregio's Utrecht, Amersfoort en Gooi- en Vechtstreek. Dit gebeurt in zes aaneengesloten tranches. Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS in totaal € 320 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 mln) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 mln) is voor de overige sectoren. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen zo'n 170.000 professionals in Zorg en Welzijn extra worden ondersteund.

Stand van zaken

De eerste tranche is inmiddels gesloten. Het aanvragen voor de tweede tranche start naar verwachting in medio mei 2018.

Meer informatie

Meer informatie over SectorplanPlus vindt u op www.sectorplanplus.nl

Voor vragen over SectorplanPlus binnen de arbeidsmarktregio’s Utrecht, Amersfoort en Gooi- en Vechtstreek kunt u contact opnemen met:

Ton van Soest, Projectleider Sectorplan.
Tel: 030 63 408 08
Mail: tvansoest@utrechtzorg.net

Gabriëlle Peereboom, Projectmedewerker Sectorplan
Tel: 030 63 408 08
Mail gpeereboom@utrechtzorg.net


Lees meer over Kwalificeren voor Zorg en Welzijn

Gerelateerd nieuws

Al het nieuws