Subsidie van SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 beschikbaar

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders.

Subsidie van het SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties beschikbaar voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Dit gebeurt in vier verschillende tijdvakken. Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 320 miljoen gereserveerd,

Voor tijdvak 1 hebben ruim 1.250 werkgevers ingetekend. Daarom heeft de Minister van VWS besloten het bedrag voor dit eerste tijdvak te verhogen van € 30 miljoen naar € 80 miljoen.
Voor het tweede tijdvak is 80 miljoen euro beschikbaar, wederom op basis van cofinanciering. De aanvragen zullen, nadrukkelijker dan in het eerste tijdvak, moeten bijdragen aan het behalen van de doelen die in de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) gesteld zijn.

Aanvragen voor tijdvak 2 kunnen per 15 mei tot en met 15 juni 2018 worden ingediend. Op www.sectorplanplus.nl is het Programma van Eisen beschikbaar voor in te dienen activiteiten. In de bijlagen treft u daarin ook de verschillen aan tussen tijdvak 1 en tijdvak 2 van SectorplanPlus. Een account kan vanaf nu tot en met 15 juni 2018 worden aangemaakt of worden aangepast, als er al eerder een aanvraag is ingediend.

Meer informatie

Meer informatie over SectorplanPlus vindt u op www.sectorplanplus.nl

Voor vragen over SectorplanPlus binnen de arbeidsmarktregio’s Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi en Vechtstreek kunt u contact opnemen met:

Ton van Soest, Projectleider SectorplanPlus.
Tel: 030 63 408 08
Mail: tvansoest@utrechtzorg.net

Gabriëlle Peereboom, Projectmedewerker SectorplanPlus.
Tel: 030 63 408 08
Mail gpeereboom@utrechtzorg.net


Lees meer over de Sectorplannen

Gerelateerd nieuws

Al het nieuws