In juni 2014 stelde minister Asscher ruim 6 miljoen euro beschikbaar voor de regio's Utrecht, Amersfoort-Eemland, Gooi en Vechtstreek om medewerkers in de zorg- en welzijnssector betere kansen te geven op de snel veranderende arbeidsmarkt. Het geld was specifiek bedoeld voor het opleiden en bijscholen van medewerkers van organisaties in onze arbeidsmarktregio's.

De subsidie Sectorplan Zorg Regio Midden, zoals deze gelden officieel heetten, konden alleen aangevraagd worden door samen te werken als werkgevers in de regio. Utrechtzorg heeft de taak op zich genomen de subsidie te beheren, te verdelen en te verantwoorden voor 47 deelnemende organisaties.

In de publicatie 'Nieuwe kansen voor zorgmedewerkers' leest u hoe de Sectorgelden zijn ingezet aan de hand van verhalen van organisaties over de toegevoegde waarde van de Sectorgelden.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief: