Inzicht in arbeidsmarkt vraagstukken

Utrechtzorg verzorgt informatie die inzicht geeft in regionale ontwikkelingen en vraagstukken op de regionale arbeidsmarkt en mogelijke oplossingen daarvoor. In 2017 heeft Utrechtzorg dit onder andere gedaan via de rapportage “Zorg voor Zorgmedewerkers”.

De conclusies en aanbevelingen uit de rapporten en artikelen kunnen werkgevers gebruiken als basis voor hun arbeidsmarktbeleid. Maar ze geven ook richting aan de activiteiten van Utrechtzorg. In nauwe samenwerking met alle betrokkenen - de zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en andere stakeholders – richt Utrechtzorg zich op een proactief arbeidsmarkt- en personeelsbeleid. Daarmee geven we vorm aan een sterke en stabiele regionale arbeidsmarkt. Nu én in de toekomst.

Een belangrijke bron van informatie is het landelijke onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). AZW maakt en publiceert kwantitatieve en kwalitatieve analyses van de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn. Ook andere partijen – zoals Etil en UWV - doen onderzoek naar de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn. De publicaties van Utrechtzorg en een aantal relevante landelijke rapportages van andere partijen vindt u terug in de bibliotheek.