Om adequaat in te kunnen spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, moet u weten hoeveel en welk personeel u nu in huis heeft en hoeveel en welk personeel er straks nodig is. Met Strategische Personeelsplanning (SPP) genereert u dat inzicht. Vervolgens kunt u gericht arbeidsmarkt- en personeelsbeleid inzetten om voldoende en goed gekwalificeerd personeel voor uw organisatie te behouden en aan te trekken.

Utrechtzorg faciliteert activiteiten op het gebied van SPP. Inmiddels is er een leergang en verschillende trainingen georganiseerd, zijn kennis en ervaringen gedeeld in netwerkbijeenkomsten en is een magazine uitgebracht.

Op dit moment staan er nog geen activiteiten voor 2018 gepland op dit gebied. Het magazine vindt u in de bibliotheek.