Iedereen digitaal vaardig

Zorginstelling ’s Heeren Loo zette in 2018 grote stappen met het verbeteren van digitale vaardigheden van haar medewerkers door het ontwikkelen van een eigen kennissite met leermiddelen die veel gebruikt worden. ‘s Heeren Loo vindt het belangrijk dat de zorggelden niet dubbel worden uitgegeven en dat iedereen kan profiteren van de kennis die zij het afgelopen jaar hebben opgedaan en nog gaan doen.

Ook VWS onderkent het probleem van het ontbreken van voldoende digitale vaardigheden in de zorg. ECP, ’s Heeren Loo en VWS sloegen de handen daarom ineen en namen het initiatief voor een landelijke kennissite voor digitale vaardigheden met de ervaringen van de coalitie en ’s Heeren Loo als basis. Bekijk deze website op: digivaardigindezorg.nl

Er is een initiatiefgroep geformeerd die als missie heeft de kennissite continue te verbeteren, hem bruikbaar te maken voor verschillende zorgsectoren en bekendheid te creëren. In de initiatiefgroep zijn partijen uit de zorg(sectoren), de regio en het zorgonderwijs vertegenwoordigd. Naast de drie initiatiefnemers (’s Heeren Loo, ECP en VWS) zijn nu RegioPlus, Utrechtzorg, MBO Raad en het Zorgtrainingscentrum betrokken.

Digicoach en Digibrigade

Ter ondersteuning is de functie van digicoach in het leven geroepen. De digicoach helpt mensen op weg, beantwoordt vragen, geeft trainingen en biedt één op één coaching voor mensen die dat willen. Utrechtzorg en Buro StrakZ hebben regionaal bijna 150 digicoaches opgeleid binnen 21 organisaties in de regio's Utrecht en Gooi en Vechtstreek. Ook de Digibrigade - een team van enthousiaste studenten die medewerkers en bewoners helpen om digitaal vaardig(er) te worden - zet zich in voor dit project.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit programma? Neem contact op met Suzanne Verheijden via sverheijden@utrechtzorg.net.

Gerelateerd nieuws

Al het nieuws