Project: Sofies Leerreis

Sofies Leerreis, de titel van de keuzedelen Zorg en Technologie voor het MBO is door een unieke samenwerking tussen onderwijs, organisaties uit de sector Zorg en Welzijn en enkele startup bedrijven tot stand gekomen.

Sofies leerreis is een volledig en regulier onderwijsprogramma dat zich richt op Zorg en Technologie en Zorginnovaties en Technologie voor studenten Verpleegkunde, Verzorgende IG en Maatschappelijke zorg in het mbo.

Vertrekpunt

Bijna 100 deelnemers werden vrijdag 30 juni 2017 door Margreet Rookmaker (lid CvB MBO Utrecht) verwelkomd bij MBO Utrecht voor de landelijke lancering van Sofies Leerreis. Doekle Terpstra (aanjager van het Zorgpact) nam ons mee in de unieke samenwerking van het Zorgpact die ten grondslag lag aan Sofies Leerreis.

Thijs van Houwelingen (lector promovendus HU) deelde een aantal praktijkvoorbeelden over eHealth in het onderwijs en als laatste vertelde Astrid de Witte (docent MBO Amersfoort) over haar ervaringen met haar studentengroep hoe zij via vloggen leren reflecteren.

Ontdekkingsreis

Volg Sofie op haar ontdekkingsreis naar de kansen en uitdagingen van technologie in de wereld van de zorg. Sofie neemt studenten mee langs de acht thema’s van de keuzedelen ‘Zorginnovaties en technologie’ en ‘Zorg en technologie’. Reflecteren is een wezenlijk aspect en een pittig avontuur in deze leerreis. Met de aparte site over vloggen leert Sofie hoe dat in zijn werk gaat.

Deze interactieve online reis gaat studenten beter voorbereiden op hun werk in Zorg en Welzijn. Door het volgen van de keuzedelen zijn studenten beter toegerust op de complexere zorgvragen waar zij mee te maken krijgen in het werkveld.

Project: Serious Soaps

Onze samenleving wordt bepaald door een toename van ouderenzorg met complexere zorg. Ouderen die langer in hun eigen leefomgeving wonen en daar worden behandeld. Dit vraagt zorgverleners die op deze zorg zijn ingespeeld. Zelfmanagement en zelfredzaamheid zijn hierbij belangrijke aspecten.

Een Serious Soap is een interactieve real life game met korte filmscènes en vragen, waarbij er sprake is van een doorlopend verhaal. Met behulp van deze praktijkgerichte, interactieve en aantrekkelijke methodiek worden studenten optimaal voorbereid op deze nieuwe vorm van zorg.

De student wordt steeds meegenomen in een verhaal van een oudere en maakt keuzes welke stappen hij/zij zou zetten in een bepaalde situatie. In de game werkt de student aan drie verschillende thema’s binnen de ouderenzorg: de screening van kwetsbare ouderen, pijn bij ouderen en zelfmanagement van ouderen.
Virtueel experimenteren

Game

De game bevat verschillende scenes, waarbij de student kan experimenteren met risicovolle situaties in de ouderenzorg. Iets wat op de werkvloer natuurlijk niet mogelijk is. Er wordt geoefend met verschillende vaardigheden, zoals het tijdig signaleren van problemen en screenen van cliënten, herkennen van pijn en gebruik van de juiste meetinstrumenten, kiezen van de juiste medicatie en het toelichten van mogelijke bijwerkingen.

Tijdens het bekijken van de scenes heeft de student verschillende handelingskeuzes, dient de student het zorgdossier van de cliënt bij te houden en heeft de student de beschikking over de onderbouwende literatuur in de online bibliotheek. De student ziet ook het gevolg van de keuzes die gemaakt worden

Leermethode

Deze methode vormt een meerwaarde omdat er in de game geoefend wordt met ‘echte zorgvragers’. Dit sluit aan bij de leerwijze van studenten in het mbo, want studenten van mbo-opleidingen hebben sterk de voorkeur op praktijkgerichte wijze kennis en vaardigheden op te doen.

De methode is evidence-based, naast de online leeromgeving bevat de methodiek een aantal begeleidende hand-outs, een bibliotheek en een uitgebreide handleiding voor de docent. Studenten hebben door het doen van deze soap aantoonbaar meer kennis over ouderen, pijn, screening en zelfmanagement bij ouderen.

Studenten die inmiddels met het lespakket hebben gewerkt geven aan dat de Serious Soaps goed bruikbaar, aantrekkelijk en leerzaam zijn.

Volgens docenten bieden de games de mogelijkheid tot:

  • Het aanleren van nieuwe kennis;
  • Het toepassen van nieuwe vaardigheden;
  • Het bespreken van de houding van de hulpvrager en de hulpverlener;
  • Het oefenen van klinisch redeneren.

Onderwijsaanbod

Serious Soaps is gericht op mbo-studenten. Daarnaast is het ook interessant voor reeds gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden.

De games zijn geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden van V&VN.