Samen creëren wij vernieuwing in de zorg!

In onze branche beweegt alles om ons heen in razend tempo. Dit vraagt om nieuwe competenties van zorgprofessionals en dus ook om goed en vernieuwend zorgonderwijs dat aansluit op de innovatie in Zorg en Welzijn. Om dit te bereiken werken partners vanuit zorg, onderwijs en gemeenten in Zorgpact Midden Nederland samen.

Wij werken dit jaar samen aan 8 projecten

  • Digitale vaardigheden voor zorgmedewerkers
  • Duurzame implementatie van zorgtech-innovaties
  • Walk the Talk & Pckt.
  • Zelfmanagement
  • LivingLab
  • Praktijkleren innoveren
  • Pilot Augmented Reality in de Zorg
  • Onderwijsinnovatie

Landelijk initiatief

Het Zorgpact Midden Nederland is één van de regionale zorgpacten. Landelijk wordt het sluiten van zorgpacten gestimuleerd door de ministeries van VWS en OCW. De heer Doekle Terpstra is hiertoe als aanjager benoemd (zie www.zorgpact.nl). Hier vindt u meer informatie over de achtergronden, de regionale pacten, koplopers en de initiatieven die genomen worden met betrekking tot het zoeken van ruimte in de regels.

Ziet u kansen om aan te sluiten binnen één van de initiatieven? Of heeft u aansprekende ideeën en wilt u verder praten over Zorgpact Midden Nederland? Neem dan contact op met:

Jolanda Landman, programmamanager Zorgpact Midden Nederland,
Email jlandman@utrechtzorg.net
Tel 06 282 72 078


Lopende projecten van Zorgpact Midden Nederland

Gerelateerd nieuws

Al het nieuws