Datum: 08 maart 2021 / 19:30

Het Grote Zorgdebat

De coronacrisis heeft ons zorgsysteem op scherp gezet. Wat kunnen we hier van leren? En welke plannen hebben onze politieke partijen voor de komende jaren? Kandidaat-Kamerleden van elf politieke partijen debatteren in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen over hun ideeën voor de toekomst van de zorg tijdens het Grote Zorgdebat.

Debat thema's

Er zijn vier thema’s waarover wordt gedebatteerd. Op het programma staan de digitalisering van de zorg, de regiefunctie vanuit politiek Den Haag, het preventiebeleid en de arbeidsmarkt. Vragen die daarbij centraal staan zijn: hoe zorgen we voor meer tijd voor de patiënt en cliënt, wat is er nodig om meer samenhang te krijgen in zorg en welzijn, hoe kunnen we veranderen van een ziektestelsel naar een gezondheidsstelsel en hoe zorgen we voor meer werkplezier van zorgmedewerkers?

Deelnemers

De kandidaat-Kamerleden die met elkaar in debat gaan zijn Fleur Agema (PVV), Mona Keijzer (CDA), Vera Bergkamp (D66), Corinne Ellemeet (GroenLinks), Maarten Hijink (SP), Mirjam Bikker (CU), Kees van der Staaij (SGP), Tunahan Kuzu (DENK), Sophie Hermans (VVD), Attje Kuiken (PVDA) en Liane den Haan (50PLUS).

Het Grote Zorgdebat wordt dit jaar georganiseerd door ActiZ, FBZ, Federatie Medisch Specialisten, GGD-GHOR Nederland, KNGF, KNMG, KNMP, KNMT, LAD, LHV, de Nederlandse ggz, NFU, NVM, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, RegioPlus, V&VN, VGN, ZKN en ZN. Utrechtzorg is één van de veertien regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus.

Praktische informatie

Datum: Maandag 8 maart, 19:30 - 21:00 uur
Locatie: Online
Aanmelden: Gratis aanmelden om het debat te volgen kan via deze website. Een week voor het debat wordt de link naar het platform verspreid om het debat te kunnen volgen.