Sluit aan bij Utrechtzorg!

Zorg- en welzijnsorganisaties in de arbeidsmarktregio's Utrecht, Amersfoort-Eemland en/of Gooi en Vecht kunnen zich aansluiten bij Utrechtzorg. Samen met ruim 80 aangesloten deelnemers zetten wij ons in voor een gezonde regionale arbeidsmarkt. Als arbeidsmarktorganisatie ondersteunen wij onze deelnemers. Wij maken ons hard voor een realistisch en goed imago van zorg en welzijn, goede loopbaankeuzes van jongeren, vitale medewerkers die met plezier werken en initiëren samen met zorg en onderwijs projecten voor de zorgbanen van de toekomst.

Voordelen als deelnemer:

Profiteer van alle extra's:
• Ondersteuning en advies bij (strategische) arbeidsmarktactiviteiten.
• Deelname aan (online) workshops en activiteiten gericht op relevante onderwerpen.
• Arbeidsmarktonderzoek voor het opstellen van arbeidsmarktbeleid.
• Onbeperkt plaatsen van vacatures en cv’s inzien op Utrechtzorg.nl.
• Vacatures zijn regionaal en landelijk zichtbaar via Jouwzorgbaan.nl en Ontdekdezorg.nl.
• Promoot wervingsactiviteiten op onze activiteitenkalender.
• Maatwerk en geen licentiekosten voor de HRorganizer assessment tool.
• Deelname aan wervingsactiviteiten zoals netwerkcafé’s, banenmarkten en Ontdekdezorg.
• Deelname aan (jongeren)voorlichtings- en imago activiteiten zoals de Studiekeuzebeurs, Ontdekdezorg en gastlessen.
• Deelname aan activiteiten op behoud zoals de Sterk in je Werk-week en Gezond & Zeker
• Deelname aan netwerk- en themabijeenkomsten en onze werkconferentie
• Advisering en ondersteuning bij het SectorplanPlus
• Korting op deelname aan het landelijk uitstroomonderzoek
• Inzicht in actuele arbeidsmarktinformatie

Participeer in onze projecten, netwerken en activiteiten:
Maak gebruik van ons grote netwerk en branche-overstijgende samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, gemeenten en andere stakeholders.

Tarieven 2024

Doordat Utrechtzorg geen winstoogmerk heeft, hanteren wij gunstige tarieven. De kosten voor deelname zijn afhankelijk van het aantal fte's binnen de organisatie in onze arbeidsmarktregio’s (Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi en Vechtstreek). De tarieven zijn gebaseerd op deelname van een jaar. Bij toetreding gedurende het kalenderjaar wordt de deelnemersbijdrage naar rato berekend.

Verlenging deelnemerschap
Deelnemerschap wordt automatisch verlengd. Wil je het deelnemerschap voor het volgende kalenderjaar opzeggen, dan dient dit vóór 1 november te gebeuren. Doe je dit niet, dan verlengen we het deelnemerschap met de duur van één kalenderjaar. Jaarlijks ontvang je na de verlenging een e-mail met daarin het nieuwe deelnameformulier-2024.docx. Via dit formulier ontvangen we graag de meest recente contactgegevens en het aantal fte. Zo kunnen wij zorgen voor een juiste facturatie. Wijzigt er in de tussentijd iets? Dan kan je hiervoor mailen naar secretariaat@utrechtzorg.net.

Heb je vragen over deelnemerschap en tarieven?

Wij lichten de voordelen van deelname en de tarieven graag toe. Neem contact op met Gabriëlle Peereboom via gpeereboom@utrechtzorg.net of bel 030 - 634 0808