Sluit aan bij Utrechtzorg!

Als zorg- of welzijnsorganisatie in de arbeidsmarktregio's Utrecht, Amersfoort-Eemland en/of Gooi en Vecht kunt u zich aansluiten bij Utrechtzorg.

Voordelen voor u als deelnemer:

Profiteer van alle extra's:
• Ondersteuning en advies bij (strategische) arbeidsmarktactiviteiten.
• Arbeidsmarktonderzoek voor het opstellen van uw arbeidsmarktbeleid.
• Onbeperkt plaatsen van uw vacatures en cv’s inzien op Utrechtzorg.nl.
• Uw vacatures zijn regionaal en landelijk zichtbaar via Utrechtzorg.nl en Ontdekdezorg.nl.
• Promoot uw wervingsactiviteiten op onze activiteitenkalender www.utrechtzorgkalender.nl.
• Exit tool (gereduceerd tarief).
• HRorganizer Tool (gereduceerd tarief).
• Deelname aan wervingsactiviteiten zoals; UZnetwerkcafé’s, banenmarkten, Ontdekdezorg week
• Deelname aan voorlichtings- en imago activiteiten zoals; Studiekeuzebeurs, Ontdekdezorg week, gastlessen, lespakketten ‘Aan jou hebben we wat!’.
• Deelname aan activiteiten op behoud zoals de Sterk in je Werk-week.
• Deelname aan netwerk- en themabijeenkomsten, werkconferentie.

Participeer in onze projecten, netwerken en activiteiten:
Maak gebruik van ons grote netwerk en branche overstijgende samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs , gemeenten en andere stakeholders.

Wij werken samen aan onderstaande thema’s:
Duurzame inzetbaarheid
Kwalificeren voor Zorg en Welzijn
Strategisch Arbeidsmarktbeleid
Werven met beleid
SectorplanPlus
Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)

Tarieven 2020

Doordat Utrechtzorg geen winstoogmerk heeft, hanteren wij gunstige tarieven. De kosten voor deelname zijn afhankelijk van het aantal fte's binnen uw organisatie. De tarieven zijn gebaseerd op deelname van een jaar. Bij toetreding gedurende het kalenderjaar wordt de deelnemersbijdrage naar rato berekend.

Heeft u vragen over deelnemerschap en tarieven?

Wij lichten de voordelen van deelname voor uw organisatie en de tarieven graag toe.
Neem contact met ons op secretariaat@utrechtzorg.net of bel 030 634 08 08.