Voordelen voor u als deelnemer:

Deelnemen aan de diverse projecten binnen onze thema's:

 • Duurzame inzetbaarheid
 • Kwalificeren voor Zorg en Welzijn
 • Strategisch Arbeidsmarktbeleid
 • Werven met beleid
 • SectorplanPlus, Werven met Beleid
 • Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)
 • Zorgpact Midden Nederland

Gebruik maken van ons arbeidsmarktonderzoek voor het opstellen van uw arbeidsmarktbeleid;

 • Deelnemen aan onze netwerken en aan de verschillende themabijeenkomsten;
 • Onbeperkt vacatures plaatsen op Utrechtzorg.nl en meer dan tweehonderd cv's inzien;
 • Activiteiten plaatsen op de activiteitenkalender van Utrechtzorg.nl;
 • Uw organisatie op Utrechtzorg.nl onder de aandacht brengen bij werkzoekenden.

Tarieven 2018

Doordat Utrechtzorg geen winstoogmerk heeft, hanteren wij gunstige tarieven. De kosten voor deelname zijn afhankelijk van het aantal fte's binnen uw organisatie. De tarieven zijn gebaseerd op lidmaatschap van een jaar. Bij toetreding gedurende het kalenderjaar wordt de deelnemersbijdrage naar rato berekend.

Neem ook deel aan Utrechtzorg

Is het imago van de gezondheidszorg ook uw zorg? Wilt u ook kunnen beschikken over voldoende en over bekwaam personeel, nu en in de toekomst? Sluit u dan aan bij Utrechtzorg en participeer in onze projecten, netwerken en activiteiten. Samen leveren we dan een bijdrage aan een arbeidsmarkt die in balans is! We lichten de voordelen van deelname en de tarieven graag toe. Neem contact met ons op secretariaat@utrechtzorg.net of bel 030 634 08 08.

Op de bijeenkomsten van Utrechtzorg zijn de algemene voorwaarden activiteiten Utrechtzorg van toepassing.