Datagedreven werken

Betrouwbare en hanteerbare arbeidsmarktinformatie is onmisbaar voor een duurzame organisatiestrategie en een gezonde arbeidsmarkt zorg en welzijn. De complexiteit van de uitdagingen op dit vlak vereist een datagedreven en op feiten gebaseerde aanpak. Om organisaties hiermee op weg te helpen en samenwerking te stimuleren zetten we ons in voor het verzamelen, analyseren en duiden van (regionale) arbeidsmarktinformatie. Zo kunnen we samen als regio gericht interventies inzetten voor langetermijnvraagstukken.

Dit doen we bijvoorbeeld door middel van het Arbeidsmarktdashboard met relevante arbeidsmarktdata. Daarnaast nemen we deel aan het landelijk uitstroomonderzoek dat inzicht geeft over hoe vertrek van medewerkers eventueel voorkomen had kunnen worden.

Gerelateerd nieuws

Al het nieuws