- image00003.jpeg

Terugblik: Kennispodium De medewerker van de toekomst

11 juli 2023

Donderdag 6 juli vond ons kennispodium ‘De medewerker van de toekomst’ plaats in het Bovag-huis in Bunnik. Dit thema heeft als doel het stimuleren van een leer- en werkomgeving waarin medewerkers zich ontwikkelen in een skillsgerichte arbeidsmarkt waarbij zij de regie kunnen nemen. We kijken terug op een sectorbrede en goed bezochte bijeenkomst.

Joyce Jacobs van De Wulverhorst nam ons mee in een inspirerend verhaal over de samenredzaamheid van het stadje Oudewater en wat dat betekent voor de medewerkers in formele en informele zorg.
Na de pauze was er ruimte voor workshops van bestaande initiatieven rondom het thema “ De medewerker van de toekomst”;

  • Workshop 1 ‘Bekwaam is inzetbaar’ door Dieke Buitink (opleidingsadviseur bij Beweging 3.0) en Jana Smit (VWS).
    Vanuit de gedachte ‘het vertrouwen terug in het vakmanschap’ maakt Beweging 3.0 werk van 'bekwaam is inzetbaar' in een skillsgerichte arbeidsmarkt
  • Workshop 2 ‘Vernieuwend werken in de zorg’ door Lindy Aarbodem en Carmen Wijnen van Reinaerde. Vernieuwend werken in de zorg leert om op een andere manier naar je werk te kijken en op een creatieve manier praktisch aan de slag te gaan met een verbeteridee.
  • Workshop 3 ‘Health Innovation School’ door Waldemar Hogerwaard. Wat is innoveren in de zorg? Waarom is het nodig? Hoe krijg je deze belangrijke skill onder de knie? Meer informatie hierover vind je hier.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 21 september. Klik hier voor aanmelden en meer informatie.