- 8-juni.png

Terugblik: Kennispodium Arbeidsmarkt van de toekomst

30 juni 2023

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst, waarin is gebrainstormd over wat er moet gebeuren om voorbereid te zijn op de toekomst.

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst, waarin is gebrainstormd over wat er moet gebeuren om voorbereid te zijn op de toekomst. Wat werkt er wel en niet in een regionale samenwerking? Wat als er geen aparte HR-(en recruitment)afdelingen meer zijn, maar we centraal werven, doorverwijzen en opleiden in de regio? Wat als we als regio kunnen beloven dat iedereen die in de zorg wilt werken of zorgen, dat in de toekomst ook kan doen?

Vragen als: "wat betekent dit voor onze sector?" en "waar moeten we mee aan de slag?", leverden (na een interessante en inspirerende discussie) een aantal belangrijke speerpunten voor de toekomst op. Onder andere skills gericht werven en werken, streven naar een gezamenlijke CAO, generatie denken en een onafhankelijke organisatie die de verbindingen legt, werden genoemd. Evenals de samenwerking met het onderwijs en goede afstemming van de interne communicatie.
Om hiermee succesvol aan de slag te gaan, is het belangrijk om regionaal te denken boven individueel, doorverwijzen i.p.v. afwijzen en stoppen met monodisciplinair denken.
Na deze sessie kunnen we constateren dat er draagvlak is voor de onafhankelijke rol van Utrechtzorg en inhoudelijk het momentum is gekomen om de krachten regionaal te bundelen.

Tijdens de volgende sessie op 7 december zullen we hier dan ook zeker weer aandacht aan besteden.