Onderzoeksinstituut Nivel en Utrechtzorg vormen een regionale kennisalliantie. Dankzij deze samenwerking wordt het regionale arbeidsmarktbeleid ondersteund met krachtig wetenschappelijk onderzoek.

Zo starten de onderzoekers met de vraag welke patronen er te ontdekken zijn in de uitstroom van medewerkers. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de dataverzameling van Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg van het Nivel en van het landelijke uitstroomonderzoek van Presearch en RegioPlus. Ook kijken het Nivel en Utrechtzorg naar wat er nodig is om de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers te vergroten. Bekijk de procesupdate uit juli 2022 voor de meest actuele informatie.

Meer informatie

Meer weten over de samenwerking tussen het Nivel en Utrechtzorg? Of wil je een onderzoeksvraag inbrengen? Neem dan contact op via info@utrechtzorg.net.