- blauwe-bessen.jpg

Workshop vitaliteit en veerkracht

14 juli 2023

Vitaliteit en veerkracht zijn kenmerken van de natuur, ónze natuur!
Het behouden van vitaliteit en veerkracht is een groot thema in organisaties en in de samenleving. Steeds meer mensen kampen met spanningsklachten, somberheid en/of angst. Meer mensen en ook op steeds jongere leeftijd (bron: Trimbos Instituut)

In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen last van burn-out klachten en 37% van de werknemers geeft werkdruk en stress op als reden voor verzuim (bron: TNO). Met een gemiddelde van 8% is het verzuim in de zorg-en welzijnssector het hoogst van alle sectoren (bron: CBS). Ook de uitstroom in de zorgsector neemt alarmerende vormen aan met als voornaamste oorzaak de werkdruk die medewerkers ervaren. Bovenstaande kan je zien als symptomen van een ernstige disbalans die is ontstaan in de samenleving. De problemen zijn complex. Toch kan (het begin van) de oplossingsrichting simpel zijn; herken de werking van de natuur!

“Je kunt een probleem niet oplossen met het denken dat het heeft veroorzaakt”
Albert Einstein

Herken de werking van de natuur
Alles wat leeft is van nature vitaal en veerkrachtig. Kijk maar eens naar de natuur om je heen. Het kenmerk van elk levend organisme is dat het voedingsstoffen nodig heeft om te kunnen groeien en herstellen én dat het van zichzelf alles in huis heeft om in die voedingsstoffen te kunnen voorzien. Dat geldt ook voor ons mensen. Wat ons onderscheid is dat emotionele voedingsstoffen minstens zo belangrijk zijn als fysieke voedingsstoffen!

Ieder mens dat in zijn behoeften kan voorzien en daarvoor zijn aangeboren vermogens in balans kan inzetten, voelt zich vitaal en veerkrachtig, staat in contact met zijn helder denkvermogen en ontwikkelingspotentieel. En is daarmee van nature beschermt tegen symptomen van langdurige disbalans zoals fysieke en mentale spanningsklachten.

Als we onze fysieke en mentale vitaliteit, veerkracht en wendbaarheid willen behouden en versterken is een gezonde voedingsbodem van belang. Om de balans te herstellen kunnen we de vraag stellen; “Wat heeft dit natuurlijke organisme in de basis nodig voor gezonde groei?” Daarnaast is het belangrijk te herkennen wat de drie stimulerende of belemmerende factoren kunnen zijn om daarin te kunnen voorzien. Kort gezegd gaat dit over persoonlijke eigenschappen, de invloed van de omgeving én de aanwezigheid van kennis en vaardigheden om goed met jezelf in die specifieke omgeving te kunnen navigeren. Het kennen van de natuurlijke behoeften, fysiek én emotioneel (!), én het bewustzijn van de factoren hierop van invloed, geeft een helder en eenvoudig raamwerk. Zo kom je tot eenvoudige interventies om veerkracht, vitaliteit én wendbaarheid te versterken, voor jezelf en voor de organisatie.

Creëer een gezonde voedingsbodem

Indien je als organisatie vanuit het perspectief van de menselijke natuur rekening houdt met de voorwaarden voor een gezonde groei en daar de randvoorwaarden voor creëert, kunnen de medewerkers komen tot optimaal functioneren en floreren en zal de organisatie excellent presteren.

Ontdek hoe en praat mee tijdens workshop vitaliteit en veerkracht
Ben jij nieuwsgierig naar wat deze kijk voor jou persoonlijk en voor jouw organisatie kan betekenen? En lijkt het je inspirerend om met vakgenoten hier verder over van gedachten te wisselen en met elkaar te komen tot laagdrempelige acties welke direct een verschil kunnen maken?
Schrijf je dan hier in voor de workshop Veerkracht op maandag 4 september.

Blog geschreven door Joycelyn Bartlett. Zij werkt als Mindfulnesstrainer-Loopbaanbegeleider en Counselor. Zij is bij Utrechtzorg betrokken als Sterk in je Werk-coach en denkt mee over beleid en interventies op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Zij heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van mensen, individueel en in groepsverband, voor het versterken en/of herstellen van vitaliteit, veerkracht en wendbaarheid in werk en privé.