Zorg- en welzijnsorganisaties hebben een stevige uitdaging in het vinden en behouden van voldoende en bekwaam personeel. De nadruk voor aanpak van personeelstekorten verschuift dan ook steeds meer naar het verzilveren van kansen voor behoud van bestaand personeel. Investeren in vitaliteit is zo’n kans, maar hoever kan en mag men hierin gaan?

De 5 Pijlers van Vitaliteit

Een gezonde organisatie wordt gedragen door vitale medewerkers. Inmiddels is bij veel (zorg)organisaties doorgedrongen dat gezondheid meer behelst dan enkel en alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek. De primaire focus in het HR-landschap verschuift in toenemende mate naar thema’s als werkgeluk, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. De fysieke, emotionele en sociale invalshoek zijn hierbij meestal wel bekend, maar wist u dat financiële gezondheid en carrière eveneens wezenlijke aspecten zijn binnen het totale vitaliteitsspectrum?

Tijdens het tweede deel van deze bijeenkomst zal Guillerm van der Lans van Aon Health Solutions stilstaan bij de vijf pijlers van vitaliteit en nadrukkelijk ingaan op de aspecten ‘financiële gezondheid’ en ‘carrière’. Op interactieve wijze worden vragen beantwoord als: Hoe kan de dialoog over vitaliteit met medewerkers goed worden gevoerd? Welke signalen kunt u herkennen en hoe maakt u deze bespreekbaar? Welke interventies zijn beschikbaar en kunnen worden ingezet?

De grenzen van het vitaliteitslandschap

Gedurende het tweede deel van de bijeenkomst belichten we vitaliteit vanuit een juridisch perspectief. In hoeverre kan en mag men daadwerkelijk invloed uitoefenen op de vitaliteit van medewerkers en welke juridische gronden bestaan daarvoor?

Door diverse factoren kan de vitaliteit en inzetbaarheid van uw medewerkers in gevaar komen. Denk hierbij maar aan leefstijl, verslaving, financiële problemen en (werk)stress. Voor een deel liggen deze risico’s buiten uw beïnvloedingsfeer. Tijdens de bijeenkomst staan wij stil bij de mogelijkheden die u heeft om hier vanuit juridisch perspectief toch invloed op uit te oefenen. Daarbij kunt u denken aan: het maken van afspraken, het opleggen van verplichtingen, het geven van instructies, het bieden van faciliteiten ter preventie en in hoeverre hiervoor een verplichting op u als werkgever rust. Bij de bespreking van deze mogelijkheden besteden wij ook aandacht aan de privacy aspecten van dergelijke maatregelen en komen ook de relevante wijzigingen die de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) met zich zal brengen aan bod. De beoogde datum van inwerkingtreding van de WAB is 1 januari 2020.

Gastsprekers

  • Guillerm van der Lans | Aon Health Solutions
  • Dorien van Straten | Ploum Rotterdam Law Firm

Programma 12 november

12:00 – 13:00 uur Inloop met lunch
13:00 – 13:15 uur Welkom
13:15 – 14:30 uur Guillerm van der Lans, Aon
14:30 – 14:45 uur Pauze
14:45 – 16:00 uur Dorien van Straten, Ploum

Locatie

Hart van Vathorst
Adres: Angelinapolder 3, 3825 LX Amersfoort

Aanmelden

Aanmelden kan via secretariaat@utrechtzorg.net o.v.v. Bijeenkomst “het vitale belang van vitaliteit”. Als u zich aanmeldt, geeft u toestemming uw gegevens te delen met de sprekers voor het opvolgen van deze middag, zoals het toesturen van de presentaties.

Gerelateerd nieuws

Al het nieuws