HRorganizer-tool

Kwaliteiten van kandidaten zijn niet altijd meteen zichtbaar. De selectietool van HRorganizer is een online assessment, waarmee u:

  • Meer diepgang kunt geven aan de selectieprocedure van leerlingen;
  • De begeleiding tijdens de opleiding kunt verbeteren en aanpassen aan de leerling;
  • En zodoende uitval kunt tegengaan.

Op basis van online-testen kunt u het cognitieve niveau van de kandidaat vaststellen en krijgt u zicht op zijn/haar competenties. De testprogramma’s zijn afgestemd op de opleidingen in de zorgsector op basis van de kwalificatiedossiers. Daarnaast is er een aparte, aan de zorg aangepaste competentieset gemaakt, waarmee de specifieke eisen uit de praktijk getest kunnen worden.

Al 20 zorginstellingen in de regio Utrecht maken met succes gebruik van deze tool. Niet alleen de kwaliteit van de selectieprocedure wordt verbeterd. Het rapport dat naar aanleiding van de test gegenereerd wordt, is ook een mooi startdocument om de begeleiding tijdens de opleiding vorm te geven.

Bijeenkomst

Op dinsdag 9 april a.s. organiseert Utrechtzorg een informatiebijeenkomst. Roel Custers van Custers Consulting, die samen met HRorganizer deze online-assessments heeft ontwikkeld, laat u kennis maken met de selectietool en informeert u over de diverse mogelijkheden.

Programma:
11:45 uur Inlooplunch
12:00 uur Introductie
12:15 uur Presentatie van de tool en in gesprek over de mogelijkheden
14:00 uur Afsluiting

We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze gratis informatiebijeenkomst met inlooplunch. De locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen, en zal t.z.t. worden gecommuniceerd.

U kunt zich tot 15 maart a.s. aanmelden via secretariaat@utrechtzorg.net onder vemelding van ‘Informatiebijeenkomst HRorganizer-selectietool’

Gerelateerd nieuws

Al het nieuws