"De mensen zijn niet tegen je, ze zijn alleen voor zichzelf"

Inspiratiesessie

Een aanhoudende trend in de zorg is de wens voor zelforganiserende/zelfsturende teams, zodat minder overhead nodig is. Zorginstellingen willen graag dat zorgteams het eigenaarschap oppakken, zodat medewerkers een grote mate van vrijheid aankunnen en minder sturing nodig is.

Als uitgangspunt is dat een mooi streven, aangezien eigenaarschap kan leiden tot zelfwaardering, inzetten van eigen vakmanschap en ondernemende energie. Medewerkers in de zorg staan vanwege personeelstekorten echter vaak onder druk. Hierdoor is het lastig voor zorgteams om de omslag te maken naar zelforganiserende/zelfsturende teams. Daarnaast vergt eigen aansturing een veilige omgeving, waarin medewerkers elkaar onderling durven aan te spreken en goed kunnen samenwerken. Veel zorgteams zijn zonder begeleiding het diepe ingegooid en zijn nu aan het zwemmen. Hoe kunnen deze zorgteams effectief gecoacht worden zodat ze het gewenste eigenaarschap oppakken?

Passende eigen regelruimte

Juist in deze spannende tijden is het belangrijk kennis met elkaar te delen en de kwaliteiten van het zorgteam optimaal in te zetten. Iedereen reageert anders in moeilijke situaties, hoe zorgen we dat iedereen de aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft? Hoe behouden we verbinding en zorgen we voor vertrouwen? In deze interactieve inspiratiesessie zullen wij u in vogelvlucht meenemen in een aantal basisprincipes rondom het geven van passende eigen regelruimte.

De volgende onderwerpen zullen aanbod komen:
• Vraagt zelforganisatie om meer of minder sturing?;
• Wat zijn de sterke kanten en valkuilen van zelforganiserende teams en wat voor plek kan een coach daarin nemen?;
• Hoe kan gezorgd worden voor een veilige en een positieve werksfeer?;
• Hoe groot moeten de teams idealiter zijn?;
• Op welke manier kunnen teams geholpen worden met werkafspraken en besluiten maken?;
• Hoe vindt uw organisatie de balans tussen ruimte geven en kaders formuleren?

Daarnaast zullen wij ruimte bieden om de dialoog te voeren met elkaar over de inhoudelijke en organisatorische onderwerpen die maken dat de zelfsturing of zelforganisatie effectief van de grond komt.

Praktische informatie

Doelgroep: De inspiratiesessie is voor iedereen die formeel of informeel leiding geeft in de zorg. Deze sessie is gratis voor deelnemers van Utrechtzorg.
Datum: Vrijdag 15 mei 2020, start 9:30
Locatie: Deze inspiratiesessie zal vanwege de situatie rondom het coronavirus online plaatsvinden.
Trainers: Iluska Adriaansens en Marre Dekkers
Aanmelden: Aanmelden kan via: gpeereboom@utrechtzorg.net.